Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

2017 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų rezultatai

2017 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų rezultatai
Institucija išsprendė klausimą, surado arba iš dalies surado sprendimą 166 45,7 %
Nenustatyta netinkamo administravimo atvejų 164 45,2 %
Nėra pagrindo tolesniam tyrimui 27 7,4 %
Nustatyti netinkamo administravimo atvejai 24 6,6 %
Kitos 11 3,0 %
Pastaba. Kai kuriais atvejais ombudsmenė baigė tyrimus dėl dviejų ar daugiau skundo pateikimo priežasčių, todėl pirmiau nurodytų procentinių dalių suma viršija 100 proc.