Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

2017 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų rezultatai

2017 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų rezultatai

Institucija išsprendė klausimą, surado arba iš dalies surado sprendimą

166

45,7 %

Nenustatyta netinkamo administravimo atvejų

164

45,2 %

Nėra pagrindo tolesniam tyrimui

27

7,4 %

Nustatyti netinkamo administravimo atvejai

24

6,6 %

Kitos

11

3,0 %

Pastaba. Kai kuriais atvejais ombudsmenė baigė tyrimus dėl dviejų ar daugiau skundo pateikimo priežasčių, todėl pirmiau nurodytų procentinių dalių suma viršija 100 proc.