Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

2021 m. strateginio darbo temos

2021 m. strateginio darbo temos

Strateginiai tyrimai

· Kaip Europos Komisija valdo savo darbuotojų judėjimą pagal „sukamųjų durų“ reiškinį

· Europos Komisijos bendravimo su tabako pramonės atstovais skaidrumas

· Kaip Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex) vykdo savo įsipareigojimus pagrindinių teisių srityje ir užtikrina atskaitomybę, susijusią su padidėjusia atsakomybe

· Kaip Europos gynybos agentūra (EGA) nagrinėjo jos buvusio vykdomojo direktoriaus prašymą užimti aukštesnes pareigas bendrovėje „Airbus“

· Kaip Europos Komisija stebi ES lėšų, naudojamų skatinti neįgaliųjų ir vyresnio amžiaus žmonių teisę gyventi savarankiškai, panaudojimą

· Europos investicijų bankas, prieš priimdamas sprendimus dėl įdarbinimo, turėjo tam tikros asmeninės informacijos apie darbo ieškančius asmenis

Strateginės iniciatyvos (prašymai pateikti daugiau informacijos, neoficialūs tyrimai)

· Kaip ES institucijos, įstaigos, tarnybos ir agentūros registruoja darbo reikalais darbuotojų siunčiamas ir (arba) gaunamas tekstines ir pokalbio žinutes

· Dirbtinis intelektas ir ES administracija

· ES administracijos pareiga informuoti visuomenę, kaip pasinaudoti teise susipažinti su ES dokumentais

· ES portalo, skirto ES institucijų sudaromų sutarčių konkursams valdyti, skaidrumas

· Europos Komisijos įsipareigojimas dėl skaidrumo, susijęs su būsima ES tabako teisės aktų peržiūra

· Kaip Europos Komisija viešina informaciją apie Komisijos narių ir organizacijų ar savarankiškai dirbančių asmenų susitikimus

· Kaip Europos Komisija užtikrina pagarbą žmogaus teisėms pagal tarptautinius prekybos susitarimus