Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Az európai ombudsman intézkedései a 2017-ben kapott panaszok ügyében

Az európai ombudsman intézkedései a 2017-ben kapott panaszok ügyében
1148 Tanácsadás vagy az ügy továbbítása egy másik jogorvoslati szervnek 52,8%
595 Tájékoztató válasz a panaszosnak arról, hogy további tanácsadásra nincs mód 27,3%
370 Vizsgálat indítása 17%
63 Határozat az elfogadhatóságról 2,9%