Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Predmet istraga koje je Europski ombudsman zaključio u 2017.

Predmet istraga koje je Europski ombudsman zaključio u 2017.

Transparentnost/odgovornost (npr. pristup informacijama i dokumentima)

75

20,6 %

Kultura pružanja usluga (npr. prilagođenost građanima, jezici i pravodobnost)

61

16,8 %

Poštovanje postupovnih prava (npr. prava na saslušanje)

60

16,5 %

Pravilna primjena diskrecije (uključujući u postupcima zbog povrede)

49

13,5 %

Poštovanje temeljnih prava

44

12,1 %

Zapošljavanje

43

11,8 %

Dobro upravljanje problemima povezanima s osobljem EU-a

38

10,5 %

Dobro financijsko upravljanje (npr. u vezi s natječajima, bespovratnim sredstvima i ugovorima EU-a)

23

6,3 %

Ostalo

16

4,4 %

Etika

13

3,6 %

Sudjelovanje javnosti u donošenju odluka u EU-u

7

1,9 %

Napomena: U nekim je slučajevima Ombudsman zaključio istrage s dva ili više predmeta. Stoga je zbroj prethodno navedenih postotaka veći od 100 %.