Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Ábhar na bhfiosrúchán a dhún an tOmbudsman Eorpach sa bhliain 2017

Ábhar na bhfiosrúchán a dhún an tOmbudsman Eorpach sa bhliain 2017

Trédhearcacht/cuntasacht (e.g. rochtain ar fhaisnéis agus ar dhoiciméid)

75

20.6 %

Cultúr seirbhíse (m.sh. áisiúlacht don saoránach, teangacha agus tráthúlacht)

61

16.8 %

Meas ar chearta nós imeachta (m.sh. an ceart chun éisteacht a fháil)

60

16.5 %

Úsáid cheart a bhaint as lánrogha (lena n‑áirítear maidir le nósanna imeachta sáraithe)

49

13.5 %

Meas ar chearta bunúsacha

44

12.1 %

Earcaíocht

43

11.8 %

Dea-bhainistíocht ar shaincheisteanna pearsanra AE

38

10.5%

Bainistíocht fhónta airgeadais (m.sh. maidir le tairiscintí, deontais agus conarthaí AE)

23

6.3 %

Eile

16

4.4 %

Eitic

13

3.6 %

Rannpháirtíocht an phobail i gcinnteoireacht AE

7

1.9 %

Nóta: I roinnt cásanna, dhún an tOmbudsman fiosrúcháin a raibh dhá ábhar nó níos mó i gceist leo. Mar sin, is os cionn 100 % atá iomlán na gcéatadán thuasluaite.