Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Torthaí na bhfiosrúchán tugtha chun críche ag an Ombudsman Eorpach in 2021

Torthaí na bhfiosrúchán tugtha chun críche ag an Ombudsman Eorpach in 2021

Socraithe ag an institiúid, réitigh bainte amach, réitigh bainteach amach go páirteach, moltaí glactha ag an institiúid

170

55.7 %

Níor aimsíodh aon drochriarachán

109

35.7 %

Ní raibh bonn cirt le haon fhiosrúcháin eile

27

8.9 %

Cásanna inar aimsíodh drochriarachán

4

1.3 %

Eile

3

1 %

Tabhair do d’aire: I gcásanna áirithe, thug an tOmbudsman fiosrúcháin ar dhá fhoras nó níos mó chun críche. Mar sin, is os cionn 100 % atá iomlán na gcéatadán thuasluaite.