Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2017 päättämien tutkimusten aiheet

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2017 päättämien tutkimusten aiheet

Avoimuus/vastuuvelvollisuus (esim. tietojen ja asiakirjojen saatavuus)

75

20,6 %

Palvelukulttuuri (esim. kansalaismyönteisyys, kielet ja määräaikojen noudattaminen)

61

16,8 %

Menettelyyn liittyvien oikeuksien (esim. kuulluksi tulemista koskevan oikeuden) noudattaminen

60

16,5 %

Harkintavallan asianmukainen käyttö (myös rikkomismenettelyissä)

49

13,5 %

Perusoikeuksien kunnioittaminen

44

12,1 %

Palvelukseen ottaminen

43

11,8 %

Unionin henkilöstökysymysten hyvä hallinta

38

10,5 %

Moitteeton varainhoito (esim. EU:n hankintasopimusten, avustusten ja sopimusten osalta)

23

6,3 %

Muu

16

4,4 %

Etiikka

13

3,6 %

Julkinen osallistuminen EU:n päätöksentekoon

7

1,9 %

Huomautus: Joissakin tapauksissa oikeusasiamiehen päättämä tutkimus koski kahta tai useampaa aihetta. Prosenttiosuuksien summa on sen vuoksi suurempi kuin 100 prosenttia.