Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Αντικείμενο των ερευνών που περάτωσε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2017

Αντικείμενο των ερευνών που περάτωσε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2017

Διαφάνεια/λογοδοσία (π.χ. πρόσβαση σε πληροφορίες και έγγραφα)

75

20,6 %

Εξυπηρέτηση (π.χ. φιλικότητα προς τον πολίτη, γλώσσες, αποφυγή καθυστερήσεων)

61

16,8 %

Σεβασμός των δικονομικών δικαιωμάτων (π.χ. δικαίωμα ακρόασης)

60

16,5 %

Προσήκουσα άσκηση της διακριτικής ευχέρειας (και στις διαδικασίες επί παραβάσει)

49

13,5 %

Σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων

44

12,1 %

Προσλήψεις

43

11,8 %

Ορθή διαχείριση ζητημάτων σχετικών με το προσωπικό της ΕΕ

38

10,5 %

Χρηστή οικονομική διαχείριση (π.χ. σχετικά με διαγωνισμούς, επιχορηγήσεις και συμβάσεις της ΕΕ)

23

6,3 %

Άλλο

16

4,4 %

Δεοντολογία

13

3,6 %

Συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ

7

1,9 %

Σημείωση: Σε ορισμένες υποθέσεις, η Διαμεσολαβήτρια περάτωσε έρευνες που αφορούσαν δύο ή περισσότερα θέματα. Γι’ αυτό, το άθροισμα των ποσοστών υπερβαίνει το 100 %.