Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Den Europæiske Ombudsmands undersøgelser i 2019 vedrørte følgende institutioner

Den Europæiske Ombudsmands undersøgelser i 2019 vedrørte følgende institutioner

Europa-Kommissionen

274

59,7 %

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor

44

9,6 %

Europa-Parlamentet

21

4,6 %

EU-Udenrigstjenesten

17

3,7 %

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig

9

2,0 %

Den Europæiske Investeringsbank

7

1,5 %

EU-agenturer

33

7,2 %

Andet

54

11,8 %

Note: Vores undersøgelse på eget initiativ OI/1/2019/MIG blev gennemført mod to institutioner. Derfor giver ovenstående procentsatser tilsammen mere end 100 %.