Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Genstanden for undersøgelser afsluttet af Den Europæiske Ombudsmand i 2017

Genstanden for undersøgelser afsluttet af Den Europæiske Ombudsmand i 2017

Åbenhed/ansvarlighed (f.eks. adgang til oplysninger og dokumenter)

75

20,6 %

Servicekultur (f.eks. borgervenlighed, sprog og rettidighed)

61

16,8 %

Respekt for proceduremæssige rettigheder (f.eks. retten til at blive hørt)

60

16,5 %

Korrekt anvendelse af skøn (herunder i overtrædelsesprocedurer)

49

13,5 %

Respekt for de grundlæggende rettigheder

44

12,1 %

Rekruttering

43

11,8 %

God forvaltning af EU-personalesager

38

10,5 %

Forsvarlig økonomisk forvaltning (f.eks. vedrørende EU-udbud, -tilskud og -kontrakter)

23

6,3 %

Andet

16

4,4 %

Etiske spørgsmål

13

3,6 %

Borgernes deltagelse i EU’s beslutningsproces

7

1,9 %

Note: I nogle tilfælde afsluttede Ombudsmanden undersøgelser med to eller flere emner. Derfor giver ovenstående procentsatser tilsammen mere end 100 %.