Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Předmět šetření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2017 uzavřela

Předmět šetření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2017 uzavřela

Transparentnost/odpovědnost (např. přístup k informacím a dokumentům)

75

20,6 %

Kultura služeb (např. vstřícnost k občanům, jazyky a včasnost)

61

16,8 %

Dodržování procesních práv (např. práva být vyslechnut)

60

16,5 %

Správné využívání volného uvážení (mimo jiné v rámci řízení o nesplnění povinnosti)

49

13,5 %

Dodržování základních práv

44

12,1 %

Nábor

43

11,8 %

Správné řízení personálních otázek EU

38

10,5 %

Řádné finanční řízení (např. ohledně nabídkových řízení, grantů a zakázek EU)

23

6,3 %

Jiné

16

4,4 %

Etika

13

3,6 %

Účast veřejnosti na rozhodovacím procesu v EU

7

1,9 %

Pozn.: V některých případech veřejná ochránkyně práv uzavřela šetření týkající se dvou či více témat. Součet jednotlivých procentuálních podílů proto přesahuje 100 %.