Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Klagevejledning

Du kan indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand online, med posten eller pr. fax.

Indsend din klage online

Onlineklager indgives i to nemme trin:

1Kontrollér kriterierneGennemgå vores tjekliste til indgivelse af en klage , og kontrollér, om Den Europæiske Ombudsmand kan undersøge din klage
2Opret en kontoNår du har oprettet en konto, kan du både indgive en klage, fortsætte med at udarbejde en klage, som du endnu ikke har indgivet, eller kontrollere status for din klage
Log på, eller tilmeld dig
Overgangsperioden efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union gælder fra den 1. februar 2020. I denne periode kan alle borgere, personer med bopæl og lovligt registrerede organisationer i Det Forenede Kongerige fortsat henvende sig til Den Europæiske Ombudsmand, hvis de har problemer med de administrative aktiviteter i EU's institutioner, agenturer og organer.

Indgiv en klage pr. brev

Der kan indgives klage ved at skrive et brev til Den Europæiske Ombudsmand

Hvis du skriver et brev til Den Europæiske Ombudsmand, bedes du inkludere:

  • Oplysninger om klagen, herunder hvilken EU-institution klagen vedrører
  • Kopier af relevant korrespondance

Download PDF-udgaven af klageformularen

Klageformular (PDF 49.37 KB)

Bemærk venligst, at der er nogle klager, vi ikke kan behandle.
Vi anbefaler, at du gennemgår
tjeklisten for indgivelse af klager , før du indsender din klage.

Send den udfyldte formular til Den Europæiske Ombudsmand med posten

Médiateur européen
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex


Hvis du stadig har spørgsmål ... kontakt os