Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Indgiv en klage til Den Europæiske Ombudsmand

Den Europæiske Ombudsmand undersøger klager fra enkeltpersoner, virksomheder og organisationer over fejl eller forsømmelser i EU's institutioner, organer og agenturer.

En klage skal indgives inden for to år fra den dato, hvor den berørte person blev bekendt med de forhold, klagen er baseret på.

Første skridt: Klageren skal først have kontaktet og forsøgt at løse sagen med den pågældende institution.

Hvad er dårlig forvaltning?

Dårlig forvaltning forekommer, hvis en institution eller et organ ikke handler i overensstemmelse med loven eller principperne om god forvaltning eller overtræder menneskerettighederne.

Dårlig forvaltning kan omfatte administrative uregelmæssigheder, uretfærdighed, diskrimination eller magtmisbrug, f.eks. i forbindelse med forvaltning af EU-midler, indkøb eller ansættelsespolitikker. Det omfatter også manglende svar eller afslag på eller unødvendig forsinkelse af adgang til information i offentlighedens interesse.

Hvad kan Den Europæiske Ombudsmand ikke gøre?

Den Europæiske Ombudsmand kan ikke undersøge klager over nationale, regionale eller lokale myndigheder i medlemsstaterne, heller ikke selv om klagerne vedrører EU-spørgsmål.

Ombudsmanden kan ikke undersøge anliggender, der er genstand for retssager.

Kan Ombudsmanden hjælpe mig? Hvis ikke, hvem kan ellers?

Hvis Ombudsmanden ikke kan hjælpe med det problem, du står over for, findes der andre organer, som måske kan hjælpe dig.

Brug filtrene til at tjekke, om du opfylder kriterierne for, at Ombudsmanden kan undersøge din klage, eller om Ombudsmanden kan rådgive dig.

 

Vil du indgive en klage eller bede om en oplysning?

Den Europæiske Ombudsmand kan normalt ikke behandle din klage, hvis du ikke er EU-borger, en fysisk person med bopæl i en EU-medlemsstat eller en juridisk person, som har vedtægtsmæssigt hjemsted i en EU-medlemsstat. I visse tilfælde kan Den Europæiske Ombudsmand beslutte at indlede en undersøgelse af dit spørgsmål på eget initiativ.
Læs videre, hvis du vil se, om din klage falder ind under Den Europæiske Ombudsmands beføjelser.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Din klage vedrører tilsyneladende den offentlige forvaltning i en EU-medlemsstat. Klager vedrørende en medlemsstats offentlige forvaltning behandles af medlemmerne af det europæiske netværk af ombudsmænd, herunder klager over EU-lovgivningen. Hvis du ønsker, at få din klage behandlet af et medlem af det europæiske netværk af ombudsmænd, kan du her se, hvilket kontor du kan rette henvendelse til:

Alternativt ønsker du måske at:

 • indsende et andragende til Europa-Parlamentet. Europa-Parlamentet behandler andragender om emner, som falder ind under Den Europæiske Unions aktivitetsområder. Andragender giver Europa-Parlamentet mulighed for at henlede opmærksomheden på enhver overtrædelse af EU-borgernes rettigheder, som begås af en medlemsstat, en lokal myndighed eller en anden institution.
  Du kan læse mere om indsendelse af andragender på Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender's websted;

 • kontakte SOLVIT, som behandler grænseoverskridende problemer i forbindelse med, at EU-medlemsstaternes offentlige forvaltninger ikke anvender EU-lovgivningen korrekt. SOLVIT har som mål at finde en pragmatisk løsning inden for 10 uger. SOLVIT behandler i princippet ethvert grænseoverskridende problem mellem en virksomhed eller en borger og en national offentlig myndighed.
  Du kan læse mere om SOLVIT på SOLVITs websted;

 • indgive en klage til Europa-Kommissionen, som behandler klager over EU-medlemsstater, der angiveligt overtræder EU-retten.
  Du kan læse mere om, hvordan man indgiver en sådan klage, på Kommissionens websted om: "Klageformular ved overtrædelse af EU-retten".


Den Europæiske Ombudsmand kan måske hjælpe dig. For at Ombudsmanden kan undersøge din klage, skal en række betingelser være opfyldt.

Fortsæt:


NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Den Europæiske Ombudsmand kan måske hjælpe dig. For at Ombudsmanden kan undersøge din klage, skal en række betingelser være opfyldt.

Fortsæt:


NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Afsnittet "Other Ombudsmen in Bulgaria" på den bulgarske ombudsmandsportal "Ombudsman Information Network" giver adgang til andre ombudsmandsinstitutioner i Bulgarien.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Under "Links" på ombudsmandens websted findes en liste over andre instanser i Tjekkiet, som måske kan være en hjælp.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Under "Links" på justitskanslerens websted findes en liste over andre instanser i Estland og i Europa, som måske kan være en hjælp.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Under "Χρήσιμες Συνδέσεις" på ombudsmandens websted findes en liste over andre instanser i Grækenland, som måske kan være en hjælp.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Information om, hvordan man indgiver en klage til Défenseur des droits, findes i "Saisir le Défenseur des droits"-sektionen på webstedet for Défenseur des droits.

I "Nos partenaires"-afsnittet på webstedet for Défenseur des droits findes en liste over andre organer i Frankrig, der måske kan hjælpe dig.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Under "If we can't help" på ombudsmandens websted findes en liste over andre klageinstanser, som måske kan være en hjælp.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Under "Linkovi" på ombudsmandens websted findes en liste over andre instanser i Kroatien, som måske kan være en hjælp.


Under "Συνδέσεις" på ombudsmandens websted findes en liste over andre instanser i Cypern, som måske kan være en hjælp.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Under "Links" på ombudsmandens websted findes en liste over andre instanser i Letland, som måske kan være en hjælp.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Under "Links" på den nationale ombudsmands websted findes en liste over andre instanser, som måske kan være en hjælp.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Under "Andere klachtvoorzieningen" på ombudsmandens websted findes en liste over andre instanser i Nederlandene, som måske kan være en hjælp.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Websiden "Behörden" på det statslige websted "HELP.gv.at" indeholder en liste over andre myndigheder og klageinstanser, som måske kan være en hjælp.


NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Under "Ligações" på ombudsmandens websted findes en liste over andre instanser i Portugal, som måske kan være en hjælp.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Under "Stiri" på ombudsmandens websted findes en liste over andre instanser i Rumænien, som måske kan være en hjælp.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Under "Useful links" på den slovenske ombudsmands websted findes en liste over andre instanser i Slovenien, som måske kan være en hjælp.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Under "Adresár liniek" på ombudsmandens websted findes en liste over andre instanser, som måske kan være en hjælp.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Under "Links" på den parlamentariske ombudsmands websted findes en liste over andre instanser i Finland, som måske kan være en hjælp.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Information om, hvordan man indgiver en klage til ombudsmanden, findes i "Ankohu"-sektionen på ombudsmandens websted.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.


Under "Useful Links" på den nationale ombudsmands websted findes en liste over andre instanser, som måske kan være en hjælp.


NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Under "Links" på ombudsmandens websted findes en liste over andre instanser i Montenegro, som måske kan være en hjælp.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Oplysninger om, hvordan der kan klages til den nationale ombudsmandsinstitution, kan findes på delen "How do you apply?" på ombudsmandesinstitutionens hjemmeside.


Information om, hvordan man indgiver en klage til ombudsmanden, findes i "Complaint"-sektionen på ombudsmandens websted.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Under sektionen "Find Authorities" på webstedet "Gateway to the public sector in Norway" findes en liste over andre instanser i Norge, som måske kan hjælpe dig.


NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Afsnittet "Other Ombudsmen in Bulgaria" på den bulgarske ombudsmandsportal "Ombudsman Information Network" giver adgang til andre ombudsmandsinstitutioner i Bulgarien.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Under "Links" på ombudsmandens websted findes en liste over andre instanser i Tjekkiet, som måske kan være en hjælp.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Under "Links" på justitskanslerens websted findes en liste over andre instanser i Estland og i Europa, som måske kan være en hjælp.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Under "Χρήσιμες Συνδέσεις" på ombudsmandens websted findes en liste over andre instanser i Grækenland, som måske kan være en hjælp.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Information om, hvordan man indgiver en klage til Défenseur des droits, findes i "Saisir le Défenseur des droits"-sektionen på webstedet for Défenseur des droits.

I "Nos partenaires"-afsnittet på webstedet for Défenseur des droits findes en liste over andre organer i Frankrig, der måske kan hjælpe dig.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Under "If we can't help" på ombudsmandens websted findes en liste over andre klageinstanser, som måske kan være en hjælp.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Under "Linkovi" på ombudsmandens websted findes en liste over andre instanser i Kroatien, som måske kan være en hjælp.


Under "Συνδέσεις" på ombudsmandens websted findes en liste over andre instanser i Cypern, som måske kan være en hjælp.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Under "Links" på ombudsmandens websted findes en liste over andre instanser i Letland, som måske kan være en hjælp.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Under "Links" på den nationale ombudsmands websted findes en liste over andre instanser, som måske kan være en hjælp.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Under "Andere klachtvoorzieningen" på ombudsmandens websted findes en liste over andre instanser i Nederlandene, som måske kan være en hjælp.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Websiden "Behörden" på det statslige websted "HELP.gv.at" indeholder en liste over andre myndigheder og klageinstanser, som måske kan være en hjælp.


NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Under "Ligações" på ombudsmandens websted findes en liste over andre instanser i Portugal, som måske kan være en hjælp.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Under "Stiri" på ombudsmandens websted findes en liste over andre instanser i Rumænien, som måske kan være en hjælp.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Under "Useful links" på den slovenske ombudsmands websted findes en liste over andre instanser i Slovenien, som måske kan være en hjælp.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Under "Adresár liniek" på ombudsmandens websted findes en liste over andre instanser, som måske kan være en hjælp.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Under "Links" på den parlamentariske ombudsmands websted findes en liste over andre instanser i Finland, som måske kan være en hjælp.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Information om, hvordan man indgiver en klage til ombudsmanden, findes i "Ankohu"-sektionen på ombudsmandens websted.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.


Under "Useful Links" på den nationale ombudsmands websted findes en liste over andre instanser, som måske kan være en hjælp.


NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Under "Links" på ombudsmandens websted findes en liste over andre instanser i Montenegro, som måske kan være en hjælp.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Oplysninger om, hvordan der kan klages til den nationale ombudsmandsinstitution, kan findes på delen "How do you apply?" på ombudsmandesinstitutionens hjemmeside.


Information om, hvordan man indgiver en klage til ombudsmanden, findes i "Complaint"-sektionen på ombudsmandens websted.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Under sektionen "Find Authorities" på webstedet "Gateway to the public sector in Norway" findes en liste over andre instanser i Norge, som måske kan hjælpe dig.


NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Afsnittet "Other Ombudsmen in Bulgaria" på den bulgarske ombudsmandsportal "Ombudsman Information Network" giver adgang til andre ombudsmandsinstitutioner i Bulgarien.


Under "Links" på ombudsmandens websted findes en liste over andre instanser i Tjekkiet, som måske kan være en hjælp.Under "Links" på justitskanslerens websted findes en liste over andre instanser i Estland og i Europa, som måske kan være en hjælp.


Under "Χρήσιμες Συνδέσεις" på ombudsmandens websted findes en liste over andre instanser i Grækenland, som måske kan være en hjælp.


Information om, hvordan man indgiver en klage til Défenseur des droits, findes i "Saisir le Défenseur des droits"-sektionen på webstedet for Défenseur des droits.

I "Nos partenaires"-afsnittet på webstedet for Défenseur des droits findes en liste over andre organer i Frankrig, der måske kan hjælpe dig.


Under "If we can't help" på ombudsmandens websted findes en liste over andre klageinstanser, som måske kan være en hjælp.


Under "Linkovi" på ombudsmandens websted findes en liste over andre instanser i Kroatien, som måske kan være en hjælp.


Under "Συνδέσεις" på ombudsmandens websted findes en liste over andre instanser i Cypern, som måske kan være en hjælp.


Under "Links" på ombudsmandens websted findes en liste over andre instanser i Letland, som måske kan være en hjælp.Under "Links" på den nationale ombudsmands websted findes en liste over andre instanser, som måske kan være en hjælp.
Under "Andere klachtvoorzieningen" på ombudsmandens websted findes en liste over andre instanser i Nederlandene, som måske kan være en hjælp.


Websiden "Behörden" på det statslige websted "HELP.gv.at" indeholder en liste over andre myndigheder og klageinstanser, som måske kan være en hjælp.Under "Ligações" på ombudsmandens websted findes en liste over andre instanser i Portugal, som måske kan være en hjælp.


Under "Stiri" på ombudsmandens websted findes en liste over andre instanser i Rumænien, som måske kan være en hjælp.


Under "Useful links" på den slovenske ombudsmands websted findes en liste over andre instanser i Slovenien, som måske kan være en hjælp.


Under "Adresár liniek" på ombudsmandens websted findes en liste over andre instanser, som måske kan være en hjælp.


Under "Links" på den parlamentariske ombudsmands websted findes en liste over andre instanser i Finland, som måske kan være en hjælp.Information om, hvordan man indgiver en klage til ombudsmanden, findes i "Ankohu"-sektionen på ombudsmandens websted.
Under "Useful Links" på den nationale ombudsmands websted findes en liste over andre instanser, som måske kan være en hjælp.Under "Links" på ombudsmandens websted findes en liste over andre instanser i Montenegro, som måske kan være en hjælp.


Oplysninger om, hvordan der kan klages til den nationale ombudsmandsinstitution, kan findes på delen "How do you apply?" på ombudsmandesinstitutionens hjemmeside.


Information om, hvordan man indgiver en klage til ombudsmanden, findes i "Complaint"-sektionen på ombudsmandens websted.Under sektionen "Find Authorities" på webstedet "Gateway to the public sector in Norway" findes en liste over andre instanser i Norge, som måske kan hjælpe dig.NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

![ guide.nota.advice ]

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.


NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

NB: De råd, der gives i denne interaktive guide, er kun vejledende. Hvis du stadig er usikker på, hvor du skal henvende dig med din klage, eller hvis du trods rådet mener, at det anliggende, du vil klage over, må kunne behandles på EU-plan, kan du kontakte Den Europæiske Ombudsmand.

Hvordan behandler vi klager?

Dette flowdiagram giver et generelt billede af den proces, som Ombudsmanden følger ved behandlingen af klager.

 • Klage modtaget

  • Ombudsmandens kontor kontrollerer,
   om vi bør indlede en undersøgelse.

   • Undersøgelse indledt

    Klageren underrettes pr. brev.

    • Undersøgelse

     Ombudsmanden vurderer klagen og kan:
     - anmode institutionen eller organet om at svare eller give yderligere oplysninger
     − arrangere et møde med institutionen/organet og/eller foretage en inspektion af dette
     – anmode klageren om oplysninger eller bemærkninger.

     • Klagen kan hurtigt løses

      • Foreslået løsning

       Hvis institutionen accepterer, er sagen afgjort.

     • Ombudsmanden konstaterer fejl eller forsømmelser

      • Ombudsmanden fremsætter henstillinger
       om at råde bod på fejl eller forsømmelser

       Institutionen skal afgive udtalelse inden for 3 måneder. Klageren kan fremsende bemærkninger.

       • Endelig afgørelse

        Angiver de endelige resultater af undersøgelsen, f.eks.:
        - henstillinger accepteret
        – problem behandlet
        – fejl eller forsømmelser bragt til ophør
        – systemer/procedurer forbedret.

     • Ombudsmanden konstaterer ingen fejl eller forsømmelser

   • Ingen undersøgelse

    - Spørgsmålet ligger uden for Ombudsmandens mandat.
    - Klagen kan ikke behandles (f.eks. fordi klageren ikke først har forsøgt at løse sagen direkte med EU-institutionen eller -organet).
    - Manglende oplysninger
    - Et andet organ er bedre i stand til at behandle sagen.

Indgiv en klage

For at være mere effektiv benytter Den Europæiske Ombudsmand sig af et online klagesystem.

Onlineklager kan indgives i tre nemme trin:

1 Kontrollér kriterierne

Gennemgå vores tjekliste til brug ved indgivelse af en klage, og kontrollér, at Den Europæiske Ombudsmand kan undersøge din klage

2 Hav de nødvendige oplysninger og dokumenter klar på forhånd

For at indgive en klage skal du angive følgende oplysninger:

 • Navnet på den EU-institution, du ønsker at klage over.
 • Den afgørelse eller sag, der er genstand for din klage.
 • Oplyse EU-institutionen eller organet om, hvad du mener er gået galt.
 • Hvad institutionen efter din mening børe gøre for at rette op på fejlen.
 • Om sagen allerede er afgjort af eller verserer for en domstol.

For at vi kan godtage klagen som fuldstændig, skal du indsende følgende dokumentation:

 • Dokumentation for, at du allerede har kontaktet den pågældende EU-institution eller det pågældende EU-organ for at få oprejsning, og at du har givet dem en rimelig frist til at svare. Dette er en forudsætning for, at en klage kan antages til behandling. Før vi har modtaget denne form for dokumentation, kan vi ikke behandle din klage.
 • Hvis det er relevant, dokumentation for den afgørelse eller sag, du klager over, og hvornår du fik kendskab til det forhold, du klager over.
3 Opret en konto eller et login på en eksisterende konto

Du skal oprette en konto for at indgive en klage. Når du har en konto, kan du selv udarbejde klagen, inden du indsender den. Du kan tjekke status for klagen eller indgive nye klager fra samme konto.

Retningslinjer for klager

 • Sørg for, at klagen er kortfattet. I særlige tilfælde, hvor en klage er nødt til at være længere end det tilladte maksimale antal ord i formularen, bedes du vedlægge hele klagen som bilag og lave et resumé i felterne i klageformularen.
 • Hvis der er en række forhold, der er gået galt, bedes du identificere dem og nummerere de forskellige forhold. Fremlæg argumenter og dokumentation for hver påstået forsømmelse. Angiv klart, hvilke skridt du mener bør tages for at løse hvert enkelt forhold, der klages over.
 • Du bedes kun fremsende de dokumenter eller oplysninger til Ombudsmanden, som er nødvendige for at forstå klagen.
 • Giv ikke ombudsmanden personoplysninger om tredjeparter, medmindre personoplysningerne er nødvendige for, at Ombudsmanden kan behandle klagen.

Med den særlige onlineformular kan vi behandle klager mere effektivt og hurtigere. Hvis du ikke kan bruge onlineformularen, accepterer Den Europæiske Ombudsmand klager indgivet pr. e-mail eller post.

Indsend din klage pr. post

Bemærk venligst, at der er nogle klager, vi ikke kan behandle. Selv om du ønsker at indgive en klage pr. post, råder vi dig til at gennemgå afsnittet med tjekliste til brug ved indgivelse af en klage, inden du sender din klage.

Hvis du ikke kan indgive en klage online og ønsker at indgive en klage pr. post, bedes du:

 • Udfylde klageformularen
 • Kun fremsende de dokumenter eller oplysninger til Ombudsmanden, som er nødvendige for at forstå klagen.
 • Sørge for, at klagen er kortfattet. I særlige tilfælde, hvor en klage overstiger fem sider, bedes du vedlægge et kort resumé i klageformularen og nummerere siderne i den vedhæftede klage.
 • Vedlæg venligst:
  • Dokumentation for, at du allerede har kontaktet den pågældende EU-institution eller det pågældende EU-organ for at få oprejsning. Dette er en forudsætning for, at en klage kan antages til behandling. Du vil i modsat fald få besked om, at vi ikke kan behandle klagen.
  • Hvis det er relevant, dokumentation for den afgørelse eller sag, du klager over, og hvornår du fik kendskab til forholdet.
 • Sørg for, at alle dokumenter, der vedlægges som bevis for forsømmelsen (f.eks. korrespondance), nummereres og navngives (f.eks. 1-brev fra xx-dato, 2-e-mail til xx-dato ...). Vedlæg også en liste med hvert dokuments nummer og navn. Angiv nummeret på de dokumenter du henviser til i klagen.
 • Giv ikke ombudsmanden personoplysninger om tredjeparter, medmindre personoplysningerne er nødvendige for, at Ombudsmanden kan behandle klagen.
1Download PDF-udgaven af klageformularen
Klageformular (PDF 62.43 KB)
2Send den udfyldte formular til Den Europæiske Ombudsmand med posten

Médiateur européen
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex