Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Hvad kan Ombudsmanden hjælpe med?

Den Europæiske Ombudsmand undersøger klager fra enkeltpersoner, virksomheder og organisationer over fejl eller forsømmelser i EU's institutioner, organer og agenturer. Dårlig forvaltning forekommer, hvis en institution eller et organ ikke handler i overensstemmelse med loven eller principperne om god forvaltning eller overtræder menneskerettighederne.

Dårlig forvaltning kan omfatte administrative uregelmæssigheder, uretfærdighed, diskrimination eller magtmisbrug, f.eks. i forbindelse med forvaltning af EU-midler, indkøb eller ansættelsespolitikker. Det omfatter også manglende svar eller afslag på eller unødvendig forsinkelse af adgang til information i offentlighedens interesse. Klagere behøver ikke at have været berørt af det eller de anliggender, der klages over.

Den Europæiske Ombudsmand kan ikke undersøge klager over nationale, regionale eller lokale myndigheder i medlemsstaterne, heller ikke selv om klagerne vedrører EU-spørgsmål. En klage skal indgives inden for to år fra den dato, hvor den berørte person blev bekendt med de forhold, klagen er baseret på. Klageren skal først have kontaktet og forsøgt at løse sagen med den pågældende institution. Ombudsmanden kan ikke undersøge anliggender, der er genstand for retssager.