Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

I fokus

Emily O'Reilly

Den Europæiske Ombudsmand, Emily O'Reilly

Emily O'Reilly har været europæisk ombudsmand siden 2013. Emily O'Reilly og hendes team hjælper mennesker, organisationer og virksomheder ved at undersøge administrative klager og bredere systemiske problemstillinger på EU-plan. Ombudsmandens forslag og henstillinger bidrager til at opretholde høje standarder for ansvarlighed og gennemsigtighed i EU-institutionerne.

Hvad laver vi?


Den Europæiske Ombudsmand arbejder på at fremme god forvaltning på EU-plan. Ombudsmanden undersøger klager over fejl eller forsømmelser begået af EU-institutioner og -organer samt ser proaktivt nærmere på bredere systemiske problemstillinger.

Transskription af video