Min ambition er at støtte EU-institutionerne i at blive mere effektive, gennemsigtige og ansvarlige ved strategisk at øge synligheden og effekten af Den Europæiske Ombudsmands arbejde.

Emily O'Reilly, 30. juni 2014

Sociale medier

Vis alt
60th Rome Treaty anniversarydit Europa - Portalen til europæiske og nationale offentlige tjenester på nettet

European Network of Ombudsmen Conference 2017

The annual European Network of Ombudsmen 2017 conference took place on 19 and 20 June.  Videos of the four sessions covering 'populism' in the EU; Brexit and citizens' rights; open governance;  and current and future challenges for Ombudsmen ...

Ombudsman's Annual Report 2016

The European Ombudsman, Emily O'Reilly, has launched her Annual Report for 2016. Concerns about transparency in the EU administration accounted for the biggest proportion of the cases

Ombudsman launches list of Dos & Don’ts to help EU officials deal with lobbyists

The European Ombudsman, Emily O'Reilly, has published practical advice for EU officials on interacting with interest representatives.

Ombudsman urges appropriate Brexit transparency

The European Ombudsman has asked the European Commission to ensure transparency during the upcoming Brexit negotiations

Ombudsman asks nine questions on handling of Commissioners’ post-mandate jobs

European Ombudsman, Emily O'Reilly, has asked the Commission to reply to nine questions about the role of its Ad Hoc Ethical Committee and how the Commission deals with the post-mandate activities of Commissioners, including its ...

Indgiv en klageAnmodning om oplysninger

Hvad vi gør

Den Europæiske Ombudsmand behandler klager over fejl og forsømmelser i Den Europæiske Unions institutioner og organer.

Hvis man er statsborger i en af Unionens medlemsstater eller har fast bopæl i en medlemsstat, kan man indgive klage til Den Europæiske Ombudsmand. Virksomheder, foreninger og andre organer med hjemsted i Unionen kan også klage til Ombudsmanden.

Læs mere

Hvem vi er

Emily O'Reilly tiltrådte posten som Europæisk Ombudsmand den 1. oktober 2013.

Hun var tidligere national ombudsmand i Irland og leder af den irske oplysningsmyndighed (2003-2013), såvel som en prisvindende politisk journalist, moderator og forfatter.

Læs mere

Institutionen har et højt kvalificeret, flersproget personale.

Dette betyder, at vi kan behandle din klage på dit sprog, som er et af de 24 EU-sprog, vi arbejder i. Vi er forpligtet til at gøre vores tjeneste fuldt tilgængelig for mennesker med handicap.

Læs mere

How it works

Who can turn to the European Ombudsman?

Citizens, NGOs, associations, businesses, universities, journalists...

 • With complaints concerning an EU institution, office or agency
 • Who have already tried to solve the problem with the EU body concerned
 • When the issue is not over two years old
 • Where there is no other legal action underway

The Ombudsman can help with

 • Unfair treatment by EU bodies
 • Problems with EU tenders/contracts
 • Late payments from EU funds
 • Refused access to documents
 • Delays in dealings with EU bodies
 • Undisclosed or improper lobbying

What can the Ombudsman do?

 • Follow-up your complaint with the EU body
 • Help find a fair solution to your problem
 • Issue recommendations to EU bodies
 • Inspect EU documents

How to contact the Ombudsman?

 • You can contact the Ombudsman in the 24 official EU languages
 • Fill out the easy online complaint form
how to contact the ombudsman

Hvad nyt?

 • 21. september 2017
  • Korrespondance -
   Reply from the European Medicines Agency (EMA) to the Ombudsman's strategic inquiry OI/7/2017/KR into pre-submission activities organised by EMA.
  • Beslutning -
   Decision of the European Ombudsman setting out suggestions following her strategic inquiry OI/5/2016/AB on timeliness and transparency in the European Commission’s handling of infringement complaints
 • 20. september 2017
  • Korrespondance -
   Reply from the European Medicines Agency (EMA) to the Ombudsman's strategic inquiry OI/7/2017/KR into pre-submission activities organised by EMA.
  • Tale -
   Address to ICIC on the future of transparency and access to information
 • 13. september 2017
  • Pressemeddelelse -
   Ombudsman welcomes proposals to strengthen Commissioner ethics and transparency rules
 • 8. september 2017
  • Korrespondance -
   Reply from First Vice President Timmermans to the European Ombudsman concerning suggestions for improvement of the European Citizens Initiative procedure
 • 6. september 2017
  • Åbne sager -
   The European Commission’s handling of a request for prolongation of part-time work as a reasonable accommodation for a seriously ill staff member
 • 30. august 2017
  • Korrespondance -
   Reply from the Council to the Ombudsman's strategic inquiry OI/2/2017/AB on access to documents relating to Council preparatory bodies when discussing draft EU legislative acts
 • 29. august 2017
  • Begivenhed -
   Visit to Copenhagen and Aarhus (24/09/2017)
 • 8. august 2017
  • Åbne sager -
   The Council’s refusal, following a request from an MEP, to give public access to the opinion of its Legal Service concerning an interinstitutional agreement on a Transparency Register