Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Etik og adfærd

Den Europæiske Ombudsmand, Emily O'Reilly, er af den faste overbevisning, at EU-institutionerne skal yde borgervenlig, ansvarlig, gennemsigtig service og overholde de højeste etiske standarder for fuldt ud at sikre sig offentlighedens tillid. Ombudsmanden er fast besluttet på at fuldt ud overholde blandt andet principperne om integritet og ansvarlighed i alle aktiviteter. I tillæg til vedtagelsen af Ombudsmandens adfærdskodeks i februar 2015 tages der i materialet i afsnittet om etik og adfærd sigte på at leve op til denne forpligtelse, herunder skabe fuldstændig gennemsigtighed vedrørende Ombudsmandens adfærd og anvendelse af ressourcer.

Adfærdskodeks for Den Europæiske Ombudsmand