Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Odločba evropskega varuha človekovih pravic o zahtevah za presojo

Ob upoštevanju

člena 10 odločbe evropskega varuha človekovih pravic o sprejetju izvedbenih določb in pravice pritožnika do zahteve za presojo odločbe, sprejete na podlagi pritožbe,

je evropski varuh človekovih pravic sklenil:

Člen 1

1.1. Pritožnik lahko zahteva pregled odločbe, da je pritožba zunaj pristojnosti varuha človekovih pravic ali nedopustna, odločbe, da pritožba nima utemeljenih razlogov za izvedbo preiskave, ali odločbe o koncu preiskave.

1.2. Pritožnik ne more zahtevati presoje ugotovitve o nepravilnosti ali katerega koli priporočila na podlagi take ugotovitve.

Člen 2

2.1. Zahteva za presojo se vloži v dveh mesecih od datuma odločbe evropskega varuha človekovih pravic, na katero se nanaša zahteva.

2.2. Zahteva za presojo mora vsebovati izčrpno utemeljitev, zakaj je odločba napačna.

2.3. Če želi pritožnik v zvezi z domnevno nepravilnostjo predložiti nova dejstva, mora varuhu človekovih pravic dokazati, da jih v pritožbi ali med preiskavo ni mogel predložiti.

Člen 3

3.1. Odločitev o zahtevi za presojo v zvezi z odločbo, da je pritožba zunaj pristojnosti varuha človekovih pravic, sprejme drugi uslužbenec od tistega, ki je sprejel prvotno odločitev.

3.2. Odločitev o zahtevi za presojo v zvezi z odločbo o pritožbi, ki je v pristojnosti varuha človekovih pravic, sprejme varuh človekovih pravic. Uslužbenec, ki ni uslužbenec, prvotno odgovoren za obravnavanje pritožbe, pomaga varuhu človekovih pravic pri obravnavi tovrstne zahteve za presojo.

Člen 4

4.1. Odločitev o zahtevi za presojo se sprejme v štirih mesecih od datuma njenega vpisa v register. Varuh človekovih pravic ali uslužbenec, ki deluje v njegovem imenu, lahko v ustrezno utemeljenih primerih ta rok podaljša za nadaljnja dva meseca.

4.2. Odločitev o zahtevi za presojo mora biti utemeljena in mora po potrebi vsebovati ukrepe, ki jih je treba sprejeti.

4.3. Odločitev o zahtevi za presojo je dokončna.

Člen 5

Ta odločba začne veljati na dan sprejetja. Ta odločba razveljavlja prejšnjo odločbo v tej zadevi.

 

V Strasbourgu, 14. septembra 2020

Emily O'Reilly