Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Odluka Europskog ombudsmana u vezi sa zahtjevima za preispitivanje

Uzimajući u obzir

članak 10. Odluke Europskog ombudsmana o donošenju provedbenih odredbi i pravo podnositelja pritužbe da zatraži preispitivanje odluke donesene u pogledu pritužbe

Europski ombudsman odlučio je sljedeće:

Članak 1.

1.1. Podnositelj pritužbe može zatražiti preispitivanje odluke da je pritužba izvan nadležnosti Europskog ombudsmana ili nije prihvatljiva ili preispitivanje odluke da ne postoji osnova za provođenje istrage ili odluke o zatvaranju istrage.

1.2. Podnositelj pritužbe ne može zatražiti preispitivanje zaključka da je došlo do nepravilnosti u postupanju ili bilo koje preporuke koja je upućena nakon takvog zaključka.

Članak 2.

2.1. Zahtjev za preispitivanje podnosi se unutar dva mjeseca od datuma odluke Ombudsmana na koju se zahtjev odnosi.

2.2. U zahtjevu za preispitivanje moraju se navesti detaljni argumenti o tome zašto je odluka netočna.

2.3. Ako podnositelj pritužbe želi iznijeti nove činjenice koje se odnose na navodne nepravilnosti u postupanju, on mora dokazati Europskom ombudsmanu da nije bio u položaju da ih iznese u pritužbi ili tijekom istrage.

Članak 3.

3.1. Odluku o zahtjevu za preispitivanje u vezi s odlukom da je pritužba izvan ovlasti Ombudsmana donosi član osoblja koji nije onaj član koji je donio izvornu odluku.

3.2. Odluku o zahtjevu za preispitivanje u vezi s odlukom o pritužbi koja je u nadležnosti Ombudsmana donosi sam Ombudsman. Član osoblja koji nije onaj član koji je izvorno bio zadužen za postupanje s pritužbom pomaže Ombudsmanu prilikom obrade takvog zahtjeva za preispitivanje.

Članak 4.

4.1. Odluka o zahtjevu za preispitivanje donosi se u roku od četiri mjeseca od trenutka njegove registracije. Ombudsman, odnosno član osoblja u ime Ombudsmana, može produljiti taj rok za još dva mjeseca u opravdanim slučajevima.

4.2. Odluka o zahtjevu za preispitivanje mora biti obrazložena te se u njoj utvrđuju eventualne mjere koje treba poduzeti.

4.3. Odluka o zahtjevu za preispitivanje je konačna.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja. Ovom se Odlukom stavlja izvan snage prethodna odluka o tom pitanju.

 

U Strasbourgu, 14. rujna 2020.

Emily O'Reilly