Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Hvordan behandler vi klager?

Dette flowdiagram giver et generelt billede af den proces, som Ombudsmanden følger ved behandlingen af klager.

 • Klage modtaget

  • Ombudsmandens kontor kontrollerer,
   om vi bør indlede en undersøgelse.

   • Undersøgelse indledt

    Klageren underrettes pr. brev.

    • Undersøgelse

     Ombudsmanden vurderer klagen og kan:
     - anmode institutionen eller organet om at svare eller give yderligere oplysninger
     − arrangere et møde med institutionen/organet og/eller foretage en inspektion af dette
     – anmode klageren om oplysninger eller bemærkninger.

     • Klagen kan hurtigt løses

      • Foreslået løsning

       Hvis institutionen accepterer, er sagen afgjort.

     • Ombudsmanden konstaterer fejl eller forsømmelser

      • Ombudsmanden fremsætter henstillinger
       om at råde bod på fejl eller forsømmelser

       Institutionen skal afgive udtalelse inden for 3 måneder. Klageren kan fremsende bemærkninger.

       • Endelig afgørelse

        Angiver de endelige resultater af undersøgelsen, f.eks.:
        - henstillinger accepteret
        – problem behandlet
        – fejl eller forsømmelser bragt til ophør
        – systemer/procedurer forbedret.

     • Ombudsmanden konstaterer ingen fejl eller forsømmelser

   • Ingen undersøgelse

    - Spørgsmålet ligger uden for Ombudsmandens mandat.
    - Klagen kan ikke behandles (f.eks. fordi klageren ikke først har forsøgt at løse sagen direkte med EU-institutionen eller -organet).
    - Manglende oplysninger
    - Et andet organ er bedre i stand til at behandle sagen.