• Indgiv en klage
  • Anmodning om oplysninger
60th Rome Treaty anniversarydit Europa - Portalen til europæiske og nationale offentlige tjenester på nettet

Temadokumenter

Dette afsnit vedrører offentliggørelsen af en række temadokumenter, der er tænkt som en præsentation af Ombudsmandens tanker om og holdninger til en række strategisk vigtige emner inden for hendes arbejde eller mere generelle procedurespørgsmål.

Temadokumenter fokuserer normalt på emner, hvor Ombudsmanden har ydet et særligt vigtigt bidrag for at hjælpe klagere og fastholde høje standarder for god administrativ adfærd.

Der vil blive tilføjet dokumenter til dette afsnit, efterhånden som de bliver tilgængelige.