• Indgiv en klage
  • Anmodning om oplysninger
60th Rome Treaty anniversarydit Europa - Portalen til europæiske og nationale offentlige tjenester på nettet

Sammendrag af afgørelsen i sag 1311/2016/TM om, hvordan Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur behandlede en sikkerhedsrapport

Tilgængelige sprog :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Sag :  1311/2016/TM
    Indledt den 16-11-2016 - Henstilling om 14-02-2018 - Afgørelse af 12-06-2018
  • Berørte institution(er) :  Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvordan Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) behandlede en "sikkerhedsrapport" fra en flymekaniker, der arbejdede på en vedligeholdelsesbase i en lufthavn i EU. Klageren var utilfreds med, at EASA ikke havde informeret ham om opfølgningen på hans rapport.

Klagerens rapport blev behandlet på grundlag af EASA's regler om fortrolige sikkerhedsindberetninger (CSR). I henhold til de dagældende regler blev personer, der foretog indberetninger, informeret om, at de ikke ville få meddelelse om opfølgningen på deres rapport.

Ombudsmanden undersøgte sagen og fandt, at EASA's praksis med ikke at give opfølgende oplysninger om de rapporter, agenturet modtager, udgjorde et tilfælde af fejl eller forsømmelser. Ombudsmanden henstillede til EASA at ændre CSR-proceduren for at sikre, at de personer, der indberetter sikkerhedsproblemer, modtager feedback i det omfang, dette er muligt uden at skade integriteten af EASA's virksomhed.

EASA accepterede Ombudsmandens henstilling og ændrede sin praksis vedrørende feedback til de personer, der indberetter sikkerhedsproblemer. Ombudsmanden er tilfreds med de øjeblikkelige foranstaltninger, EASA har truffet, og afslutter undersøgelsen.