• Indgiv en klage
  • Anmodning om oplysninger
60th Rome Treaty anniversarydit Europa - Portalen til europæiske og nationale offentlige tjenester på nettet

Sammendrag af afgørelse i sag 124/2018/NF om Europa-Kommissionens afslag på at give aktindsigt i dokumenter vedrørende det EU-finansierede ”TETRA”-projekt om luftrør udviklet på basis af autologt stamcellevæv

Tilgængelige sprog :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Sag :  124/2018/NF
    Indledt den 18-01-2018 - Afgørelse af 14-03-2018
  • Berørte institution(er) :  Europa-Kommissionen

Sagen vedrørte Europa-Kommissionens afslag på at give aktindsigt i dokumenter om status for det EU-finansierede kliniske forskningsprojekt "TETRA". Formålet med ”TETRA” er at udføre et klinisk forsøg om en innovativ tilgang til udskiftning af luftrør.

De efterspurgte dokumenter indeholder oplysninger om den forberedende fase i det kliniske forsøg. Kommissionen afslog at offentliggøre dokumenterne med den begrundelse, at dette ville underminere erhvervsinteresserne hos deltagerne i "TETRA"-projektet samt beskyttelsen af privatlivets fred og integriteten hos nogle af "TETRA"-deltagerne og hos eksterne personer. Klageren anfægtede Kommissionens afgørelse på baggrund af en skandale om forskningsbedrag og misbrug i forbindelse med et andet forskningsprojekt inden for luftrørsimplantater.

Efter en gennemgang af dokumenterne og møder med Kommissionen konstaterede Ombudsmanden, at Kommissionen ikke havde begået fejl og forsømmelser. Eftersom "TETRA"-forsøget endnu ikke er startet og ikke er nært forestående, og indholdet i statusrapporterne i tilfælde af offentliggørelse ikke ville være rettet mod hensyn til folkesundheden eller udløse fordele for offentligheden, mener Ombudsmanden, at der ikke er nogen overordnet offentlig interesse i at offentliggøre statusrapporter for "TETRA".