• Indgiv en klage
  • Anmodning om oplysninger
60th Rome Treaty anniversarydit Europa - Portalen til europæiske og nationale offentlige tjenester på nettet

Sammendrag af afgørelse i sag nr. 1569/2016/DR om Europa-Kommissionens afslag på at give aktindsigt i en e-mail, Kommissionen havde modtaget fra en IT-virksomhed i forbindelse med udarbejdelsen af direktivet om passagerlisteoplysninger (PNR)

Tilgængelige sprog :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Sag :  1569/2016/DR
    Indledt den 29-10-2016 - Afgørelse af 19-12-2017
  • Berørte institution(er) :  Europa-Kommissionen

Klageren, et medlem af Europa-Parlamentet, hævdede, at Europa-Kommissionen uretmæssigt havde givet afslag på at give hende aktindsigt i en mail, Kommissionen havde modtaget fra en IT-virksomhed i forbindelse med udarbejdelsen af direktivet om passagerlisteoplysninger (PNR). Der blev kun givet delvis aktindsigt. Klageren fremførte også, at Kommissionen ikke havde givet hende mulighed for at anmode om en fornyet vurdering af Kommissionens afgørelse om afslag på aktindsigt i e-mailen, som først blev anset for relevant på tidspunktet for den fornyede vurdering og ikke på baggrund af hendes oprindelige anmodning.

Ombudsmanden spurgte Kommissionen, om den ville genoverveje afslaget på aktindsigt i alle dele af en sætning, den havde redigeret. Det endte med, at Kommissionen indvilligede i at give aktindsigt i flere, men ikke alle redigerede dele af sætningen. Ombudsmanden besluttede, at Kommissionen havde taget hensigtsmæssige skridt til at nå frem til en afklaring af dette spørgsmål i sagen.

Med hensyn til det andet spørgsmål i sagen fandt Ombudsmanden, at der ikke forelå tilfælde af fejl eller forsømmelser fra Kommissionens side.