• Indgiv en klage
  • Anmodning om oplysninger
60th Rome Treaty anniversarydit Europa - Portalen til europæiske og nationale offentlige tjenester på nettet

Sammendrag af afgørelsen i sag 1933/2014/JF om afslag på at give fuld offentlig indsigt i en rapport om et møde mellem kommissæren med ansvar for handel og et multinationalt olieselskab

Tilgængelige sprog :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Sag :  1933/2014/JF
    Indledt den 17-12-2014 - Afgørelse af 27-11-2017
  • Berørte institution(er) :  Europa-Kommissionen

Sagen vedrørte Kommissionens afslag på at give Friends of the Earth Europe fuld offentlig indsigt i en rapport om et møde mellem kommissæren med ansvar for handel og ExxonMobil.

Under Ombudsmandens undersøgelse og efter Ombudsmandens forslag om offentliggørelse af dele af dokumentets indhold indrømmede Kommissionen ved tre forskellige lejligheder Friends of the Earth Europe delvis indsigt i e-mailrapporten. Som følge heraf blev langt den overvejende del af indholdet offentliggjort, således at kun en begrænset mængde indhold var omtvistet. Ombudsmanden bemærkede, at klageren efter at være blevet opfordret hertil ikke fremsatte bemærkninger til offentliggørelserne, og at Kommissionen delvis havde efterkommet hendes løsningsforslag. Hun konkluderede derfor, at det ikke var nødvendigt med yderligere undersøgelser.