• Indgiv en klage
  • Anmodning om oplysninger
60th Rome Treaty anniversarydit Europa - Portalen til europæiske og nationale offentlige tjenester på nettet

Sammendrag af afgørelse i sag 1767/2017/KM om Frontex' behandling af en anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende den fælles operation "Triton" om grænsekontrol

Tilgængelige sprog :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Sag :  1767/2017/KM
    Indledt den 31-10-2017 - Afgørelse af 31-10-2017
  • Berørte institution(er) :  Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser

Klagen omhandlede afslaget fra Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) på at give fuld offentlig adgang til et dokument vedrørende Triton, en "fælles operation" om grænsekontrol og -overvågning.

Det pågældende dokument indeholdt information om, hvor både, som deltog i Triton, havde standset både med migranter. Frontex afviste at offentliggøre nogle af oplysningerne i dokumentet med den begrundelse, at dette ville underminere operationen. Klageren anfægtede Frontex' afgørelse og begrundelsen herfor.

Ombudsmanden undersøgte sagen og konstaterede, at der ikke var tale om dårlig forvaltning fra Frontex' side.