• Indgiv en klage
  • Anmodning om oplysninger
60th Rome Treaty anniversarydit Europa - Portalen til europæiske og nationale offentlige tjenester på nettet

Påstået undladelse af at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til at bekæmpe den stigende dødelighed blandt bier.

Tilgængelige sprog :  bg.es.cs.da.de.et.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Sag :  512/2012/BEH
    Indledt den 28-03-2012 - Afgørelse af 02-10-2012
  • Berørte institution(er) :  Europa-Kommissionen
  • Retsområde(r) :  Landbrug
  • Former for påståede fejl eller forsømmelser - i) overtrædelser eller ii) manglende overholdelse af forpligtelser i forbindelse med :  Lovformelighed (inkorrekt anvendelse af materielle og/eller proceduremæssige regler), og hjemmel [Artikel 4 EKGF]
  • Emne(r) :  Institutionelle og politiske spørgsmål
Bee
Forfatter:
Copyrigt: Stocklib ©

Sammendrag af afgørelse om klage 512/2012/BEH over Europa-Kommissionen

Kommissionen har godkendt anvendelsen af en række insekticider, de såkaldte nenoicotinoider, til plantebeskyttelse. Den forordning, der gælder på området, forskriver, at godkendelsen af stofferne skal tages op til fornyet behandling, når nye videnskabelige beviser dokumenterer, at de ikke længere opfylder kriterierne for at blive godkendt, for eksempel fordi de udgør en trussel mod dyrs sundhed.

I marts 2012 fik Den Europæiske Ombudsmand en henvendelse fra et medlem af den østrigske ombudsmandsinstitution. Medlemmet påpegede heri, at observationer fra biavlere og nye videnskabelige beviser tyder på, at visse neonicotinoider har ført til stigende dødelighed blandt bier i de senere år. På denne baggrund påstod klageren, at Kommissionen ikke havde truffet passende foranstaltninger til at imødekomme problemet med bidødeligheden, som er forbundet med anvendelsen af neonicotinoider, selv om der forelå nye videnskabelige beviser. Klageren krævede, at Kommissionen traf passende foranstaltninger til at imødekomme problemet med dødeligheden blandt bier.

I sin udtalelse anførte Kommissionen hovedsagelig, at den nøje fulgte den seneste videnskabelige udvikling på området, og at den i april havde anmodet Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) om at foretage en fuldstændig gennemgang af risikovurderingen af alle neonicotinoider til bier. Kommissionen tilføjede, at EFSA’s vurdering efter planen skulle være klar den 31. december 2012. I sine bemærkninger gav klageren udtryk for, at han var tilfreds med beslutningen om at iværksætte en fornyet gennemgang og håbede, at det alvorlige problem med hensyn til bidødeligheden kunne løses på en positiv måde. Han bad også Ombudsmanden om at informere ham om resultatet af den fornyede gennemgang.

I betragtning af de foranstaltninger, Kommissionen havde truffet, herunder en fornyet gennemgang, og de bemærkninger, klageren havde forelagt for Ombudsmanden, konkluderede Ombudsmanden, at Kommissionen havde løst sagen, og at klageren var tilfreds med resultatet. Han afsluttede derfor sagen. Samtidig bad han Kommissionen om at informere ham om resultatet af den fornyede gennemgang den 31. marts 2013.