• Indgiv en klage
  • Anmodning om oplysninger
 Offentlig høring om Den Europæiske Ombudsmands strategi – "Hen imod 2019"60th Rome Treaty anniversarydit Europa - Portalen til europæiske og nationale offentlige tjenester på nettet

Særlige beretninger

Hvis en Fællesskabsinstitution eller et organ ikke svarer tilfredsstillende på et forslag til henstilling, kan Ombudsmanden sende en særlig beretning til Europa-Parlamentet. Den særlige beretning kan indeholde henstillinger.

Særberetning fra 2017

Ingen documenter fundet.