• Indgiv en klage
  • Anmodning om oplysninger
60th Rome Treaty anniversarydit Europa - Portalen til europæiske og nationale offentlige tjenester på nettet

Forespørgsler fra medlemmer af netværket

Tilgængelige sprog :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Den 12. oktober 2015 vedtog ombudsmanden Emily O'Reilly et nyt strategidokument "Reform af det europæiske netværk af ombudsmænd", som blev formidlet til og delt med alle medlemmerne af netværket. Hun bemærkede følgende: "Gennem forespørgselsproceduren, hvor Den Europæiske Ombudsmand bistår netværkets medlemmer ved at indhente ekspertsvar fra EU-institutionerne, er mange undersøgelser foretaget af nationale og regionale ombudsmænd blevet løst på en måde, der ellers ikke havde været mulig.

Forespørgselsproceduren er imidlertid blevet omstændelig og tidskrævende. Den Europæiske Ombudsmand vil derfor reformere proceduren internt ved at fremskynde den med henblik på hurtigere resultater. Dette betyder, at kontorer i netværket kan indgive forespørgsler som tidligere og være sikre på at modtage et svar tids nok til, at de kan anvende det i forbindelse med deres egne undersøgelser".

Den Europæiske Ombudsmand har besluttet, at hendes kontors enhed 1 for undersøgelser skal behandle alle de forespørgsler, der indgives af de nationale ombudsmænd, ved hjælp af den hurtige procedure (beskrevet nedenfor) over for Europa-Kommissionen.

Denne procedure omfatter følgende trin:

· Forespørgslen indgives direkte af sagsbehandleren eller en anden autoriseret person i den nationale ombudsmands kontor via e-mail adresseret til lederen af Den Europæiske Ombudsmands enhed 1 eller via den elektroniske "forespørgselsformular" - som forklaret nedenfor.

· Enhed 1 analyserer forespørgslen inden for højst 2 arbejdsdage.

· En anmodning om udtalelse om det spørgsmål om EU-lovgivningen, der er rejst i forespørgslen, fremsendes til Kommissionens Generalsekretariat eller enhver anden berørt institution eller ethvert andet berørt organ eller agentur.

· Tjenestegrenene i Kommissionens relevante generaldirektorat, i samordning med Generalsekretariatet, eller enhver anden berørt institution eller ethvert andet berørt organ eller agentur sender svar til Den Europæiske Ombudsmand, om muligt inden for 2 uger.

· Enhed 1 kontrollerer, at det pågældende svar er fuldstændigt, inden for den efterfølgende arbejdsdag.

· Hvis svaret på forespørgslen ikke kræver yderligere kontakter med Kommissionen, den anden berørte institution eller det andet berørte organ eller agentur, opfordres forfatteren af forespørgslen til at fremsende bemærkninger inden for 7 dage.

· Medmindre der er behov for yderligere udtalelse fra Kommissionen, den anden berørte institution eller det andet berørte organ eller agentur, afsluttes forespørgselsproceduren.

· Forespørgslen og Kommissionens svar offentliggøres i ENONET's "forespørgselssektion" efter aftale med forfatteren af forespørgslen.

Hele proceduren bør vare højst 20 arbejdsdage, medmindre Kommissionen anmoder om mere tid til at forberede svaret på forespørgslen.

ENONET's "forespørgselssektion" vil blive moderniseret af enhed 1 (ikt-sektor), og meget snart vil netværket råde over en specielt udformet elektronisk "forespørgselsformular", som automatisk omdirigeres til enhed 1.

Den nye procedure med hensyn til forespørgsler fra nationale ombudsmænd har fundet anvendelse fra datoen for offentliggørelsen af den nye strategi.