• Indgiv en klage
  • Anmodning om oplysninger
60th Rome Treaty anniversarydit Europa - Portalen til europæiske og nationale offentlige tjenester på nettet

Afgørelser

Afgørelser, som Den Europæiske Ombudsmand træffer efter en undersøgelse, findes i dette afsnit om sager, der er afsluttet efter 1. juli 1998. Afgørelserne er normalt tilgængelige på engelsk foruden det sprog, klagen er affattet på.

01/09/2008: Den Europæiske Ombudsmand indfører en ny beslutningsform.

Afgørelser fra juni 2018