Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og dets organisation og afholdelse af ad hoc-ekspertgruppens møde den 16. februar 2022 omkring den fornyede gennemgang af lægemidlet IPIQUE