• Indgiv en klage
 • Anmodning om oplysninger
60th Rome Treaty anniversarydit Europa - Portalen til europæiske og nationale offentlige tjenester på nettet

Ombudsmandens team

Ombudsmandens team

For at sikre, at institutionen kan varetage sin dobbeltfunktion med at behandle klager på alle 24 traktatsprog og bevidstgøre borgerne om retten til at klage, støttes Ombudsmanden af et team bestående af veluddannede og flersprogede medarbejdere. Denne sektion indeholder en komplet liste over medarbejderne og deres jobtitler.

Den Europæiske Ombudsmand

Den Europæiske Ombudsmands Kabinet

The cabinet team is responsible personally to the Ombudsman, working under her direct instruction. It advises and assists the Ombudsman to help ensure implementation of her vision, strategy and objectives.
All cabinet members may accompany the Ombudsman on duty trips as requested, and may help draft speeches, presentations or reports as assigned.
 • Aidan O'Sullivan
  Kabinetschef
  Det overordnede ansvar for ombudsmandens strategi, interinstitutionelle forbindelser, inklusive Europa-Parlamentet og ledelse af kabinettet. Arbejder sammen med generalsekretariatet for at sikre gennemførelse af strategien. Rådgiver ombudsmanden om kommunikations- og outreachaktiviteter.
 • Fintan Butler
  Seniorrådgiver
  Ombudsmandens rådgiver i spørgsmål om undersøgelser, undersøgelsesprocesser og relaterede spørgsmål.
 • Graham Smith
  Seniorrådgiver
  Seniorrådgiver i kabinettet med ansvar for aktindsigt, herunder databeskyttelsesgrænseflade. Rådgiver ombudsmanden og generalsekretariatet om klagebehandlingsprocesser og resultaterne heraf. Taler på højt plan for Den Europæiske Ombudsmand. Rådgiver ombudsmanden og det europæiske netværk af ombudsmænd i samråd med kommunikationsenheden.
 • Silvia Bartolucci
  Personlig assistent
  Ansvarlig for ombudsmandens kalender, tjenesterejser og møder og tager. Ansvarlig for administrative ad hoc-opgaver inden for det tildelte ansvarsområde.
 • Frederik Hafen
  Politisk assistent
  Ansvarlig for de daglige forbindelser med Europa-Parlamentet, herunder Udvalget for Andragender. Bistår med gennemførelsen af ombudsmandens strategi internt og eksternt, herunder forberedelserne af ombudsmandens briefinger. Ansvarlig for administrative ad hoc-opgaver, som er blevet tildelt.
 • Caroline Moen
  Kabinetassistent
  Ansvarlig for administrationen af Ombudsmandens dagsorden, behandler al indkommende korrespondance og indbydelser til Ombudsmanden, administrerer kabinettets digitale arkiv og vedligeholder Ombudsmandens intranetsektion. Ansvarlig for administrative ad hoc-opgaver, som tildeles.

Generalsekretariatet

Generalsekretariatet er ansvarligt for den overordnede ledelse af kontoret og for sikringen af den overordnede koordinering og gennemførelse af ombudsmandens strategi.
 • - Vacant -
  Generalsekretær
 • Peter Dyrberg
  Administrator, der rådgiver generalsekretæren om undersøgelsesspørgsmål
 • Murielle Richardson
  Administrator, der rådgiver generalsekretæren om menneskelige ressourcer og forvaltningscyklussen

Kommunikationsenheden

The Communications Unit is responsible for informing the general public, key target audiences, and other stakeholders about the Ombudsman's inquiries and strategic work, and her engagement in relevant EU debates and policy developments.
The Unit is responsible for general strategic communications work, as the coordination of the European Network of Ombudsmen.
 • Gundi Gadesmann
  Kommunikationschef
 • Sylvie Debout
  Publikationsassistent
 • Elena Kindyni
  Digital Communications Officer
 • Audrey Lemonnier
  Kommunikationsassistent
 • Jean Lusweti
  Forfatter og kommunikationsassistent
 • Honor Mahony
  Pressesekretær
 • Carolina Marín Vargas
  Kommunikationsassistent
 • Richard More O'Ferrall
  Kommunikationsmedarbejder
 • Marina Ramazanova
  Kommunikationsassistent
 • Gabrielle Sheridan
  Kommunikationsassistent
 • Christelle Therouse
  Kommunikationsassistent

Enhed 1 – Undersøgelser og ikt

Unit 1 carries out inquiries into possible instances of maladministration with the aim of finding solutions in line with the strategic objectives and priorities set out by the Ombudsman.
Unit 1 also manages ICT support and solutions for the Ombudsman’s Office, deals with the European Network of Ombudsmen and coordinates with other international organisations.
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  Chef for ikt- og undersøgelser – Enhed 1
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Administrativ assistent
 • Maria Depasquale
  Ledende juridisk sagsbehandler
 • Inga Jasmontaitė
  Administrativ assistent
 • Tereza Mandjukova
  Sagsbehandler
 • Maria Moustakali
  Sagsbehandler
 • Josef Nejedlý
  Juridisk sagsbehandler
 • Eija Salonen
  Juridisk sagsbehandler
 • Francesca Gennari
  Praktikant
 • Manuela Perez Ivars
  Praktikant
Informations- og kommunikationsteknologiområdet
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Chef for informations- og kommunikationsteknologiområdet
 • Kevin Crespo Gao
  Informationsteknologistøtte
 • Massimo Ezzy
  Medarbejder med ansvar for informationsteknologistøtte – Systemudvikler
 • Gaël Lambert
  Informationsteknologistøtte – Lokal systemadministrator
 • Mindaugas Čyžius
  Webudviklerpraktikant

Enhed 2 – Koordinering af undersøgelser af almen interesse

 • Fergal Ó Regan
  Chef for koordinering af undersøgelser af almen interesse – Enhed 2
 • Celien Coltura
  Sagsbehandler
 • Tessa Harris Hess
  Sagsbehandler
 • Jakub Pawlowicz
  Juridisk sagsbehandler
 • Catherine Vaudé
  Administrativ assistent
 • Una Kadunić
  Praktikant

Enhed 3 – Undersøgelser

Den vigtigste opgave for undersøgelsesenhed 3 er at gennemføre undersøgelser af mulige tilfælde af fejl og forsømmelser med henblik på at finde løsninger i overensstemmelse med de strategiske mål og prioriteter, som ombudsmanden har fastsat.
 • Lambros Papadias
  Undersøgelseschef – Enhed 3
 • Antonios Antoniadis
  Ledende juridisk sagsbehandler
 • Patricia López Martín
  Juridisk sagsbehandler
 • Erika Murányi
  Administrativ assistent
 • Silvia Ticau
  Sagsbehandler
 • Diana Riochet
  Juridisk sagsbehandler
 • José Campos Navarro
  Praktikant
 • Tania Isacu
  Praktikant

Enhed 4 – Undersøgelser

Den vigtigste opgave for undersøgelsesenhed 4 er at gennemføre undersøgelser af mulige tilfælde af fejl og forsømmelser med henblik på at finde løsninger i overensstemmelse med de strategiske mål og prioriteter, som ombudsmanden har fastsat.
 • Tina Nilsson
  Undersøgelseschef – Enhed 4
 • Evelyne Coudière
  Administrativ assistent
 • Nastasja Fuxa
  Juridisk sagsbehandler
 • Laura Massocchi
  Sagsbehandler
 • Angela Marcos Figueruelo
  Juridisk sagsbehandler
 • Konstantinos Tsaklidis
  Sagsbehandler
 • Michaela Gehring
  Praktikant
 • Sandra Karlsson
  Praktikant

Enhed 5 – Undersøgelser og processtyring

Unit 5 deals with complaints and carries out inquiries into possible instances of maladministration with the aim of finding solutions in line with the strategic objectives and priorities set out by the Ombudsman.
Unit 5 also deals with the registration and process management of case work, record management and handles access to documents requests.
 • Peter Bonnor
  Chef for processtyring og undersøgelser – Enhed 5 – Medarbejder med ansvar for gennemsigtighed
 • Christophe Bauer
  Assistent for kontorchefen – Sagsforvaltningsprocesser
 • Séverine Beyer
  Medarbejder med ansvar for dokumenthåndtering
 • Ana Bismarque Gaspar
  Medarbejder med ansvar for dokumenthåndtering
 • Juliano Franco
  Ledende juridisk sagsbehandler
 • Daniel Koblencz
  Juridisk sagsbehandler
 • Hanna Kubiak
  Sagsarbejder for klager
 • Oualiba Makhloufia
  Assistent for kontorchefen – Medarbejder med ansvar for dokumenthåndtering
 • Aude Perrot
  Sagsbehandler
 • Michael Weiskorn
  Medarbejder med ansvar for dokumenthåndtering – Informationsfrihed
 • Caroline Zinck
  Medarbejder med ansvar for dokumenthåndtering
 • Marta Barzagli
  Praktikant

Enheden for strategiske undersøgelser

Enheden for strategiske undersøgelser har til opgave at fremme systemiske forbedringer i EU's administration, primært ved at gennemføre og overvåge undersøgelser på eget initiativ og samarbejde med de forskellige institutioner, organer, kontorer og agenturer i overensstemmelse med målene i ombudsmandens strategi "Hen imod 2019" og de prioriteter, der er fastsat i den årlige forvaltningsplan.
 • Rosita Hickey
  Chef for strategiske undersøgelser
 • Elpida Apostolidou
  Juridisk assistent
 • Tanja Ehnert
  Sagsbehandler
 • Koen Roovers
  Sagsbehandler
 • Maximillian Kemp
  Praktikant

Enhed for personale, administration og budget

Enheden for personale, administration og budget er ansvarlig for alle administrative anliggender vedrørende institutionens bygninger og udstyr, personale, budget og finanser. Dens opgave er at bistå ombudsmanden ved at skaffe ledende personale til institutionen, sikre de bedst tænkelige arbejdsvilkår og de højeste standarder for effektivitet og integritet i forbindelse med anvendelsen af offentlige midler.
 • Alessandro Del Bon
  Leder af enheden for personale, administration og budget
Budgetsektionen
 • Véronique Vandaele
  Chef for budgetsektionen
 • Cindy de Carvalho-Giannakis
  Sekretariatsbistand til kontorchefen – Medarbejder med ansvar for finansiel støtte
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Økonomisk assistent
 • Stéphanie Maraj
  Økonomisk assistent
 • Emese Szentes
  Økonomisk assistent
HR-sektionen
 • Zina Assimakopoulou
  Chef for HR-sektionen
 • Rachel Doell
  Administrativ assistent
 • Henri Finckbohner
  Chauffør - Forvaltningsassistent
 • Giovanna Fragapane
  Administrativ assistent
 • Marjorie Fuchs
  Administrator
 • Isgouhi Krikorian
  Administrativ assistent
 • Charles Mebs
  Administrativ assistent
 • Félicia Voltzenlogel
  HR-assistent

Databeskyttelsesansvarlig

 • Juliano Franco
  Databeskyttelsesansvarlig
 • Elpida Apostolidou
  Assistent for databeskyttelsesrådgiveren