• Indgiv en klage
 • Anmodning om oplysninger
60th Rome Treaty anniversarydit Europa - Portalen til europæiske og nationale offentlige tjenester på nettet

Ombudsmandens team

Ombudsmandens team

For at sikre, at institutionen kan varetage sin dobbeltfunktion med at behandle klager på alle 24 traktatsprog og bevidstgøre borgerne om retten til at klage, støttes Ombudsmanden af et team bestående af veluddannede og flersprogede medarbejdere. Denne sektion indeholder en komplet liste over medarbejderne og deres jobtitler.

Den Europæiske Ombudsmand

Den Europæiske Ombudsmands Kabinet

Kabinettet arbejder under ombudsmandens direkte ansvar. Det rådgiver og bistår ombudsmanden for at bidrage til, at hendes vision, strategi og målsætninger bliver gennemført.

Alle kabinetsmedlemmer kan inden for deres ansvarsområder ledsage ombudsmanden på tjenesterejser og kan hjælpe med at udarbejde taler, præsentation eller rapporter.

 • Aidan O'Sullivan
  Kabinetschef
  Det overordnede ansvar for ombudsmandens strategi, interinstitutionelle forbindelser, inklusive Europa-Parlamentet og ledelse af kabinettet. Arbejder sammen med generalsekretariatet for at sikre gennemførelse af strategien. Rådgiver ombudsmanden om kommunikations- og outreachaktiviteter.
 • Fintan Butler
  Seniorrådgiver
  Ombudsmandens rådgiver i spørgsmål om undersøgelser, undersøgelsesprocesser og relaterede spørgsmål.
 • Graham Smith
  Seniorrådgiver
  Seniorrådgiver i kabinettet med ansvar for aktindsigt, herunder databeskyttelsesgrænseflade. Rådgiver ombudsmanden og generalsekretariatet om klagebehandlingsprocesser og resultaterne heraf. Taler på højt plan for Den Europæiske Ombudsmand. Rådgiver ombudsmanden og det europæiske netværk af ombudsmænd i samråd med kommunikationsenheden.
 • Silvia Bartolucci
  Personlig assistent
  Ansvarlig for ombudsmandens kalender, tjenesterejser og møder og tager. Ansvarlig for administrative ad hoc-opgaver inden for det tildelte ansvarsområde.
 • Frederik Hafen
  Politisk assistent
  Ansvarlig for de daglige forbindelser med Europa-Parlamentet, herunder Udvalget for Andragender. Bistår med gennemførelsen af ombudsmandens strategi internt og eksternt, herunder forberedelserne af ombudsmandens briefinger. Ansvarlig for administrative ad hoc-opgaver, som er blevet tildelt.
 • Caroline Moen
  Kabinetassistent
  Ansvarlig for administrationen af Ombudsmandens dagsorden, behandler al indkommende korrespondance og indbydelser til Ombudsmanden, administrerer kabinettets digitale arkiv og vedligeholder Ombudsmandens intranetsektion. Ansvarlig for administrative ad hoc-opgaver, som tildeles.

Generalsekretariatet

Generalsekretariatet er ansvarligt for den overordnede ledelse af kontoret og for sikringen af den overordnede koordinering og gennemførelse af ombudsmandens strategi.
 • Beate Gminder
  Generalsekretær
 • Peter Dyrberg
  Administrator, der rådgiver generalsekretæren om undersøgelsesspørgsmål
 • Murielle Richardson
  Administrator, der rådgiver generalsekretæren om menneskelige ressourcer og forvaltningscyklussen
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Administrativ assistent

Kommunikationsenheden

Kommunikationsenheden er ansvarlig for orientering af offentligheden, de vigtigste målgrupper og andre interessenter om ombudsmandens undersøgelser, hendes lederskab med hensyn til gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet samt hendes engagement i relevante EU-debatter og den politiske udvikling. Enheden er også ansvarlig for strategisk kommunikationsrådgivning internt i kontoret samt for koordineringen af det europæiske netværk af ombudsmænd.
 • Gundi Gadesmann
  Kommunikationschef
 • Sylvie Debout
  Publikationsassistent
 • Elena Kindyni
  Medarbejder med ansvar for sociale medier og kommunikation
 • Audrey Lemonnier
  Kommunikationsassistent
 • Jean Lusweti
  Forfatter og kommunikationsassistent
 • Honor Mahony
  Pressesekretær
 • Carolina Marín Vargas
  Kommunikationsassistent
 • Richard More O'Ferrall
  Kommunikationsmedarbejder
 • Marina Ramazanova
  Kommunikationsassistent
 • Gabrielle Sheridan
  Kommunikationsassistent
 • Christelle Therouse
  Kommunikationsassistent

Enhed 1 – Undersøgelser og ikt

Den vigtigste opgave for undersøgelsesenhed 1 er at gennemføre undersøgelser af mulige tilfælde af fejl og forsømmelser med henblik på at finde løsninger i overensstemmelse med de strategiske mål og prioriteter, som ombudsmanden har fastsat.
Enhed 1 udgør også grundpillen i sikringen af, at hele kontoret fungerer gnidningsløst, gennem ikt-støtte og -løsninger, tager sig af de retlige aspekter af ombudsmandens samarbejde med det europæiske netværk af ombudsmænd og undersøger muligheder for synergi med Europarådet og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol på områder af fælles interesse.
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  Chef for ikt- og undersøgelser – Enhed 1
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Administrativ assistent
 • Maria Depasquale
  Ledende juridisk sagsbehandler
 • Inga Jasmontaitė
  Administrativ assistent
 • Tereza Mandjukova
  Sagsbehandler
 • Josef Nejedlý
  Juridisk sagsbehandler
 • Eija Salonen
  Juridisk sagsbehandler
 • Francesca Gennari
  Praktikant
 • Manuela Perez Ivars
  Praktikant
Informations- og kommunikationsteknologiområdet
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Chef for informations- og kommunikationsteknologiområdet
 • Kevin Crespo Gao
  Informationsteknologistøtte
 • Massimo Ezzy
  Medarbejder med ansvar for informationsteknologistøtte – Systemudvikler
 • Gaël Lambert
  Informationsteknologistøtte – Lokal systemadministrator
 • Aurimas Dainius
  Praktikant

Enhed 2 – Koordinering af undersøgelser af almen interesse

 • Fergal Ó Regan
  Chef for koordinering af undersøgelser af almen interesse – Enhed 2
 • Celien Coltura
  Sagsbehandler
 • Tessa Harris Hess
  Sagsbehandler
 • Jakub Pawlowicz
  Juridisk sagsbehandler
 • Catherine Vaudé
  Administrativ assistent

Enhed 3 – Undersøgelser

Den vigtigste opgave for undersøgelsesenhed 3 er at gennemføre undersøgelser af mulige tilfælde af fejl og forsømmelser med henblik på at finde løsninger i overensstemmelse med de strategiske mål og prioriteter, som ombudsmanden har fastsat.
 • Lambros Papadias
  Undersøgelseschef – Enhed 3
 • Antonios Antoniadis
  Ledende juridisk sagsbehandler
 • Patricia López Martín
  Juridisk sagsbehandler
 • Erika Murányi
  Administrativ assistent
 • Silvia Ticau
  Sagsbehandler
 • Diana Riochet
  Juridisk sagsbehandler
 • José Campos Navarro
  Praktikant
 • Tania Isacu
  Praktikant

Enhed 4 – Undersøgelser

Den vigtigste opgave for undersøgelsesenhed 4 er at gennemføre undersøgelser af mulige tilfælde af fejl og forsømmelser med henblik på at finde løsninger i overensstemmelse med de strategiske mål og prioriteter, som ombudsmanden har fastsat.
 • Tina Nilsson
  Undersøgelseschef – Enhed 4
 • Evelyne Coudière
  Administrativ assistent
 • Nastasja Fuxa
  Juridisk sagsbehandler
 • Laura Massocchi
  Sagsbehandler
 • Angela Marcos Figueruelo
  Juridisk sagsbehandler
 • Jan Stadler
  Juridisk sagsbehandler
 • Konstantinos Tsaklidis
  Sagsbehandler
 • Michaela Gehring
  Praktikant
 • Sandra Karlsson
  Praktikant

Enhed 5 – Undersøgelser og processtyring

Undersøgelsesenhed 5 har til opgave at behandle klager og gennemføre undersøgelser af mulige tilfælde af fejl og forsømmelser med henblik på at finde løsninger i overensstemmelse med de strategiske mål og prioriteter, som ombudsmanden har fastsat.
I forbindelse med processer og registrering bidrager enhed 5 til kontorets effektivitet gennem sin funktionelle forvaltning og fælles brug af sagsforvaltningssystemet og kontorets ikkespecialiserede registreringsværktøjer. Enheden bidrager endvidere til en effektiv behandling af anmodninger, som kontoret modtager under henvisning til princippet om informationsfrihed, og opfylder dermed både målet om at a) yde en førsteklasses service til eksterne informationsbrugere og b) hjælpe kontoret med at sikre sammenhæng mellem dets interne praksis og dets eksterne vurderinger af spørgsmål vedrørende informationsfrihed.
 • Peter Bonnor
  Chef for processtyring og undersøgelser – Enhed 5 – Medarbejder med ansvar for gennemsigtighed
 • Christophe Bauer
  Assistent for kontorchefen – Sagsforvaltningsprocesser
 • Séverine Beyer
  Medarbejder med ansvar for dokumenthåndtering
 • Ana Bismarque Gaspar
  Medarbejder med ansvar for dokumenthåndtering
 • Juliano Franco
  Ledende juridisk sagsbehandler
 • Daniel Koblencz
  Juridisk sagsbehandler
 • Hanna Kubiak
  Sagsarbejder for klager
 • Oualiba Makhloufia
  Assistent for kontorchefen – Medarbejder med ansvar for dokumenthåndtering
 • Aude Perrot
  Sagsbehandler
 • Michael Weiskorn
  Medarbejder med ansvar for dokumenthåndtering – Informationsfrihed
 • Caroline Zinck
  Medarbejder med ansvar for dokumenthåndtering
 • Marta Barzagli
  Praktikant

Enheden for strategiske undersøgelser

Enheden for strategiske undersøgelser har til opgave at fremme systemiske forbedringer i EU's administration, primært ved at gennemføre og overvåge undersøgelser på eget initiativ og samarbejde med de forskellige institutioner, organer, kontorer og agenturer i overensstemmelse med målene i ombudsmandens strategi "Hen imod 2019" og de prioriteter, der er fastsat i den årlige forvaltningsplan.
 • Rosita Hickey
  Chef for strategiske undersøgelser
 • Elpida Apostolidou
  Juridisk assistent
 • Tanja Ehnert
  Sagsbehandler
 • Koen Roovers
  Sagsbehandler
 • Maximillian Kemp
  Praktikant

Enhed for personale, administration og budget

Enheden for personale, administration og budget er ansvarlig for alle administrative anliggender vedrørende institutionens bygninger og udstyr, personale, budget og finanser. Dens opgave er at bistå ombudsmanden ved at skaffe ledende personale til institutionen, sikre de bedst tænkelige arbejdsvilkår og de højeste standarder for effektivitet og integritet i forbindelse med anvendelsen af offentlige midler.
 • Alessandro Del Bon
  Leder af enheden for personale, administration og budget
Budgetsektionen
 • Véronique Vandaele
  Chef for budgetsektionen
 • Cindy de Carvalho-Giannakis
  Sekretariatsbistand til kontorchefen – Medarbejder med ansvar for finansiel støtte
 • Stéphanie Maraj
  Økonomisk assistent
 • Christophe Walravens
  Økonomisk assistent
 • Emese Szentes
  Økonomisk assistent
HR-sektionen
 • Zina Assimakopoulou
  Chef for HR-sektionen
 • Rachel Doell
  Administrativ assistent
 • Henri Finckbohner
  Chauffør - Forvaltningsassistent
 • Giovanna Fragapane
  Administrativ assistent
 • Marjorie Fuchs
  Ekspeditionssekretær
 • Isgouhi Krikorian
  Administrativ assistent
 • Charles Mebs
  Administrativ assistent
 • Félicia Voltzenlogel
  HR-assistent

Databeskyttelsesansvarlig

 • Juliano Franco
  Databeskyttelsesansvarlig
 • Elpida Apostolidou
  Assistent for databeskyttelsesrådgiveren