• Indgiv en klage
  • Anmodning om oplysninger
60th Rome Treaty anniversarydit Europa - Portalen til europæiske og nationale offentlige tjenester på nettet

Gå til min online-konto

Ledige stillinger

Procedure

Faste stillinger i Den Europæiske Ombudsmands sekretariat besættes ved intern flytning eller forfremmelse, ved overflytning eller udstationering af tjenestemænd fra andre institutioner eller organer af den Europæiske Union, eller ved ansættelse via reservelister, som er oprettet på grundlag af almindelige udvælgelsesprocedurer afholdt af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) eller af en EU-institution eller -organ.

Midlertidige stillinger opslås internt for at tilskynde de nuværende medarbejdere til karriereudvikling, eller på Den Europæiske Ombudsmands websted. Ombudsmanden informerer normalt også andre EU-institutioner om sådanne stillinger. Ombudsmanden kan beslutte at have permanente opslag for profiler, der med jævne mellemrum er brug for i Ombudsmandens kontor, med henblik på at oprette en pulje af ansøgere, som indkaldes til prøver og samtaler, når der opstår et behov.

Ansøgere, som har bestået en eller flere udvælgelsesprøver, og som er særligt interesseret i en stilling i Den Europæiske Ombudsmands kontor, er velkomne til at tilkendegive deres interesse ved at sende udvælgelsesprocedurens referencenummer til Ombudsmandens enhed for personale, administration og budget.

Stillingsopslag

Følgende stillinger er på nuværende tidspunkt slået op hos den Europæiske Ombudsmand:

Tilgængelige sprog :  en

(Senior) Case Handler AD 5/9 in the Office of the European Ombudsman

The (Senior) Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Tilgængelige sprog :  en

Two case handlers AD5/7 in the Office of the European Ombudsman

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Ansøgningsfristen er udløbet

Tilgængelige sprog :  en

Recruitment of Secretary General in the Ombudsman's Office at grade AD 15/16

The Secretary General is responsible for the overall management of the office to enable the implementation of the Ombudsman's strategy. The Secretary General reports directly to the Ombudsman and leads the management team. S/he works closely with the Ombudsman's cabinet and represents the office externally where appropriate.

The Secretary General in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Ansøgningsfristen er udløbet

Tilgængelige sprog :  en

Case Handler AD 5/7 in the Office of the European Ombudsman

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Ansøgningsfristen er udløbet

Eksterne links

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) - Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) blev oprettet den 26. juli 2002. Det har til opgave at afholde almindelige udvælgelsesprøver med henblik på at udvælge højt kvalificeret personale til ansættelse i alle EU-institutioner, dvs. Europa-Parlamentet, Rådet, Europa-Kommissionen, EF-Domstolen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Ombudsmand. EPSO begyndte sit arbejde den 1. januar 2003.

Praktikantophold

Regler

 

To gange om året tilbyder Ombudsmanden praktikpladser, primært til universitetskandidater eller tilsvarende. Praktikantopholdet foregår enten i Strasbourg eller Bruxelles alt efter kontorets behov. Det begynder 1. september henholdsvis 1. januar hvert år.

Praktikanter i Ombudsmandens kontor skal have et indgående kendskab til engelsk. Ansøgningen skal derfor indgives på engelsk. Af samme grund findes dokumenterne vedrørende ansøgning om praktikantophold kun på engelsk.

Der er for øjeblikket ingen opslag om praktikantophold.

Eksterne links