• Indgiv en klage
  • Anmodning om oplysninger
60th Rome Treaty anniversarydit Europa - Portalen til europæiske og nationale offentlige tjenester på nettet

Andre retsmidler

SOLVIT-nettet - løsning af grænseoverskridende problemer i EU.

Oplysninger om SOLVIT-nettet findes på SOLVITs websted.

Borgernes vejviserservice - løsning af mobilitetsproblemer i det indre marked.

Oplysninger om Borgernes vejviserservice findes på denne tjenestes websted.

Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre (EEC-Net) som vejleder om problemer med indkøb over grænser.

For information om det Europæiske Netværk af Forbrugercentre, gå til ECC-Nets hjemmeside.

Kommissionens rolle med hensyn til at sikre, at fællesskabsretten finder anvendelse.

Oplysninger om Kommissionens rolle i opgaven med at sikre, at fællesskabsretten finder anvendelse, findes på Kommissionens websted under overskriften "Anvendelse af EU-lovgivningen".

Et andet EU-anliggende.

Du kan kontakte Europe Direct for at få generelle oplysninger om ethvert EU-relateret spørgsmål ved at klikke ind på Europe Directs websted eller ringe til følgende telefonnummer*, som er gratis, uanset hvorfra i EU man ringer: 00800 6 7 8 9 10 11 eller det almindelige nummer +32-2-299 96 96 fra andre lande (til normal telefontakst).

* Visse mobiloperatører giver ikke adgang til 00800-numre, eller sådanne opkald kan blive faktureret.
I visse tilfælde kan der blive afkrævet betaling ved opkald fra telefonbokse eller hoteller.