• Indgiv en klage
  • Anmodning om oplysninger
Have your say: Draft guidelines on interacting with lobbyistsHar du spørgsmål om” EUdit Europa - Portalen til europæiske og nationale offentlige tjenester på nettet

Den Europæiske Ombudsmand behandler klager over fejl og forsømmelser i Den Europæiske Unions institutioner og organer.

Hvis man er statsborger i en af Unionens medlemsstater eller har fast bopæl i en medlemsstat, kan man indgive klage til Den Europæiske Ombudsmand. Virksomheder, foreninger og andre organer med hjemsted i Unionen kan også klage til Ombudsmanden.