• Indgiv en klage
  • Anmodning om oplysninger
60th Rome Treaty anniversarydit Europa - Portalen til europæiske og nationale offentlige tjenester på nettet

Strategiske initiativer

Ombudsmandens vigtigste aktivitet er at gennemføre undersøgelser, der skal belyse mulige tilfælde af fejl eller forsømmelser i EU's institutioner. Ombudsmanden kan også vælge at tage strategisk vigtige emner op uden at indlede en undersøgelse. Formålet med disse strategiske initiativer er at dele forslag med institutionerne om vigtige emner, at skabe opmærksomhed om forhold af offentlig interesse, samt at indhente flere oplysninger om en specifik problemstilling, før det besluttes, om det er nødvendigt at indlede en undersøgelse. Bemærk, at Ombudsmandens strategiske undersøgelser og strategiske initiativer vil blive lagt sammen i et afsnit om "strategisk arbejde" på Ombudsmandens reviderede websted.

Strategiske initiativer fra 2018