• Indgiv en klage
 • Anmodning om oplysninger
60th Rome Treaty anniversarydit Europa - Portalen til europæiske og nationale offentlige tjenester på nettet

Netværkets aktiviteter

Tilgængelige sprog :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Netværkets aktiviteter

Medlemmerne af det europæiske netværk af ombudsmænd udveksler information om EU-retten og bedste praksis via seminarer og møder, et regelmæssigt nyhedsbrev, et elektronisk debatforum og en daglig elektronisk nyhedstjeneste. Det har også været særdeles fremmende for udviklingen af netværket, når medlemsstaternes ombudsmænd har fået besøg af Den Europæiske Ombudsmand.

Hvert andet år arrangerer Den Europæiske Ombudsmand i samarbejde med en national eller regional kollega seminarer for nationale og regionale ombudsmænd. Seminarerne for de nationale ombudsmænd er foregået i:

 • Dublin (2013)
 • København (2011)
 • Pafos (2009)
 • Strasbourg (2007)
 • Haag (2005)
 • Athen (2003)
 • Bruxelles (2001)
 • Paris (1999)
 • Strasbourg (1996)

Seminarerne for de regionale ombudsmænd er foregået i:

 • Cardiff (2014)
 • Bruxelles (2012)
 • Innsbruck (2010)
 • Berlin (2008)
 • London (2006)
 • Valencia (2003)
 • Bruxelles (2001)
 • Firenze (1999)
 • Barcelona (1997)

Ligeledes mødes de kontaktpersoner, som fungerer som netværkets første kontaktpunkt til de nationale ombudsmænd, hvert andet år i Strasbourg.

Nyhedsbrevet European Ombudsmen — Newsletter er et nyttigt værktøj for medlemmerne af det europæiske netværk af ombudsmænd til udveksling af information om EU-retten og bedste praksis. Det udgives to gange årligt på engelsk, fransk, tysk, italiensk og spansk. Nyhedsbrevet giver ombudsmændene et forum, hvor de kan forklare EU-retlige sager, de har behandlet, udveksle eksempler på sagsbehandlingspraksis, som kan være nyttig for andre medlemmer af netværket, og holde deres kolleger underrettet om ændringer i deres institutioner. Nyhedsbrevet er også medium for de mange medlemmer af den europæiske region i Det Internationale Ombudsmandsinstitut (IOI) og indeholder et afsnit forbeholdt aktiviteterne i IOI's europæiske region.

Den Europæiske Ombudsmand stiller en extranettjeneste med debatfora og dokumentdeling til rådighed for medlemmerne af det europæiske netværk af ombudsmænd. Dette har været særdeles nyttigt for ombudsmandskontorerne i netværket, og der lægges jævnligt spørgsmål og svar ind på extranettet om vigtige EU-retlige emner. Extranettet indeholder desuden en elektronisk nyhedstjeneste - Ombudsman Daily News - som udsendes på alle arbejdsdage med artikler, pressemeddelelser og andre meddelelser fra kontorerne i de lande, der er med i netværket. Extranettet inderholder også en opdateret liste over nationale og regionale ombudsmænd i den Europæiske Unions medlemsstater, ansøgerlandene, og visse andre europæiske lande.