Chcete podat stížnost na
orgán či instituci EU?

Shrnutí rozhodnutí ve věci 618/2017/CEC týkající se toho, že Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) nezahájil vyšetřování způsobu, jakým kyperský orgán dohledu řešil údajný podvod, jehož se měla dopustit společnost zabývající se obchodováním on-line

Stěžovatel je jedním z mnoha zákazníků z celého světa, který nedokázal získat zpět svoje vklady od společnosti zabývající se on-line obchodováním s licencí na Kypru.

Na jednání společnosti podal stížnost u Kyperské komise pro cenné papíry a burzu (CySEC). Následně podal stížnost u orgánu ESMA kvůli údajně nedostatečnému dohledu vykonávanému nad společností ze strany komise CySEC. Požadoval, aby orgán ESMA zahájil proti komisi CySEC „vyšetřování porušení práva Unie“ na základě nařízení o orgánu ESMA.

Orgán ESMA informoval stěžovatele, že prošetřuje dohled, který nad společností vykonávala komise CySEC, ale že dosud nerozhodl o tom, zda zahájit vyšetřování „porušení práva Unie“. Z důvodu své nespokojenosti s tím, jak orgán ESMA řeší jeho stížnost, se stěžovatel obrátil na evropskou veřejnou ochránkyni práv.

V průběhu šetření prováděného veřejnou ochránkyní práv se předseda orgánu ESMA rozhodl nezahájit vyšetřování porušení práva Unie.

Veřejná ochránkyně práv zjistila, že orgán ESMA přijal řadu opatření v souvislosti se stížnostmi, které obdržel ohledně údajného neplnění úkolů, které měla komise CySEC v oblasti dohledu. Veřejná ochránkyně práv považovala rozhodnutí orgánu ESMA nezahájit vyšetřování porušení práva Unie v případě dohledu vykonávaného nad uvedenou společností komisí CySEC za odůvodněné.

Veřejná ochránkyně práv tudíž neshledala nesprávný úřední postup ze strany orgánu ESMA a šetření uzavřela.