Chcete podat stížnost na
orgán či instituci EU?

Shrnutí rozhodnutí evropské veřejné ochránkyně práv, které přináší návrhy navazující na její strategické šetření OI/5/2016/AB, které se týká včasnosti a transparentnosti jednání Evropské komise při zpracování stížností na nesplnění povinnosti

Účinné uplatňování právních předpisů EU je zásadním předpokladem zajištění důvěryhodnosti Unie. Za účelem kontroly, zda členské státy náležitě provádějí právní předpisy EU, je úkolem Evropské komise v rámci její úlohy strážkyně Smluv vyšetřovat údajné případy nesplnění povinnosti.

Stížnosti podané občany, organizacemi a společnostmi jsou pro Komisi významným zdrojem informací o možném porušování právních přepisů EU. Pro stěžovatele je však někdy těžké pochopit, že řízení o nesplnění povinnosti vždy nemusí být tím nejlepším způsobem řešení jejich individuálního problému. Bývá pro ně rovněž těžké přijmout, že Komisi na konci jejího vyšetřování přísluší diskreční pravomoc zahájit nebo nezahájit řízení o nesplnění povinnosti.

Poté, co veřejná ochránkyně práv obdržela řadu stížností týkajících se zpracování těchto případů Komisí, zahájila strategické šetření s cílem zjistit, zda neexistují základní systémové problémy. Šetření se týkalo zpracování stížností na nesplnění povinnosti v rámci systému, jenž se obecně označuje jako „EU Pilot“ a který stanoví strukturu neformální fáze řízení o nesplnění povinnosti. Účelem systému „EU Pilot“ je vést neformální dialog s členskými státy s cílem napravit porušení právních předpisů EU v raném stadiu a vyhnout se nutnosti přistoupit k formálním řízením o nesplnění povinnosti. Šetření se zabývalo těmito body: i) povinnost Komise vydat včasné rozhodnutí, ii) informace poskytované stěžovatelům a iii) informace poskytované veřejnosti o případech v rámci projektu EU Pilot.

Veřejná ochránkyně práv zjistila, že rychlé zpracování stížností na nesplnění povinnosti v rámci projektu „EU Pilot“ je pro útvary Komise nelehkým úkolem. Komise tyto problémy uznává a v lednu 2017 přijala novou strategii, která uvádí, že Komise bude lépe vést řízení o nesplnění povinnosti, a to zejména tím, že se zaměří na systémová a závažná porušení právních předpisů EU. Současně Komise aktualizovala své postupy pro řízení vztahů se stěžovateli.

Veřejná ochránkyně práv vítá skutečnost, že Komise vyvinula úsilí k vyřešení problémů, které byly důvodem zahájení tohoto šetření. Domnívá se však, že Komise může učinit další zlepšení. Veřejná ochránkyně práv proto uzavírá své šetření 8 návrhy, které by Komise měla zohlednit, aby dosáhla dalšího zlepšení svých vztahů se stěžovateli a zvýšení transparentnosti své činnosti.