Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vyhledat šetření

Případ
Rozmezí dat
Klíčová slova
Případně zkuste stará klíčová slova (používaná do roku 2016)

Strana 1 – 20 z {totalResult}}

Rozhodnutí o odmítnutí Evropské komise poskytnout veřejnosti přístup k dokumentům týkajícím se auditu pelagického rybolovu a lovu tuňáků v Irsku (případ 757/2022/MIG)

Pátek | 16 září 2022

Případ se týkal odmítnutí Evropské komise poskytnout stěžovateli veřejný přístup k dokumentům týkajícím se auditu Komise a správního šetření irských orgánů, které vedly Komisi ke zrušení irského plánu kontrol vážení produktů rybolovu. Komise tvrdila, že činnost navazující na audit stále probíhá a že zpřístupnění dokumentů by ohrozilo ochranu cílů inspekcí, šetření a auditů.

Veřejná ochránkyně práv ověřila, že irské orgány doporučení Komise dosud neprovedly, a tudíž zjištěné nedostatky dosud nevyřešily. To znamená, že činnosti navazující na audit stále probíhají. Vzhledem k tomu, že Komise by mohla zahájit řízení o nesplnění povinnosti proti Irsku, nebudou-li tyto nedostatky dostatečně vyřešeny, veřejná ochránkyně práv považovala za opodstatněné, aby se Komise odvolávala na obecnou domněnku o nezpřístupnění dokumentů. Veřejná ochránkyně práv rovněž shledala, že argumenty stěžovatele nebyly takové povahy, aby prokázaly, že existuje převažující veřejný zájem na jejich zpřístupnění.

S ohledem na výše uvedené dospěla veřejná ochránkyně práv k závěru, že odmítnutí Komise poskytnout veřejnosti přístup k dotčeným dokumentům bylo odůvodněné, a své šetření uzavřela zjištěním, že nedošlo k nesprávnému úřednímu postupu.