Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vyhledat šetření

Strana 1 – 20 z {totalResult}}

Rozhodnutí o způsobu, jakým Evropská komise vyřídila dvě stížnosti na porušení právních předpisů v oblasti územního plánování týkající se maloobchodních prostor v Německu (spojené případy 2238 a 2249/2021/MHZ)

Pátek | 16 prosince 2022

Stěžovateli jsou dvě maloobchodní společnosti, Ikea a Decathlon, které tvrdily, že Evropská komise řádně neprovedla řízení o nesplnění povinnosti proti Německu týkající se právních předpisů v oblasti územního plánování a maloobchodních prostor. Stěžovatelé si stěžovali na dobu trvání řízení (původní stížnost na porušení právních předpisů byla podána v roce 2008). Poukázali také na rozdílná vysvětlení, která Komise podala v souvislosti s délkou řízení.

V průběhu šetření sdělila veřejná ochránkyně práv Komisi předběžná zjištění, zejména v tom smyslu, že Komise se nepřiměřeně dlouho (více než třináct let) zabývá počátečními správními fázemi řízení o nesplnění povinnosti. Navrhla, aby Komise neprodleně rozhodla o další fázi řízení.

V odpovědi na zjištění veřejné ochránkyně práv Komise podala vysvětlení, ve kterém se pokusila ospravedlnit délku trvání řízení, a uvedla, že hodlá přijmout rozhodnutí počátkem roku 2023.

Veřejná ochránkyně se domnívala, že takto dlouhou dobu ospravedlnit nelze. Šetření uzavřela zjištěním, že došlo k nesprávnému úřednímu postupu. Domnívala se, že nemá smysl vydávat doporučení, neboť Komise se zavázala přijmout rozhodnutí v nadcházejících měsících. Komise by měla veřejnou ochránkyni práv informovat do konce března 2023.

Decision on the delay by the European Commission in publishing several European Assessment Documents for steel products used in the construction sector (case 1597/2021/VB)

Středa | 14 prosince 2022

The complainant, a steel products manufacturer, was concerned about the delay incurred by the Commission in publishing ‘European Assessment Documents’ (EADs) relating to four of its products, which hampered its ability to market these products within the European Economic Area.

The Ombudsman found that there have been significant delays in the procedures for adopting and publishing EADs, which is regrettable. However, the Commission has since taken steps to address the delays, and has provided the complainant with a clear timeline for the publication of the four EADs in question.

In light of this, the Ombudsman closed the inquiry with the conclusion that no further inquiries into the matter are justified at this stage. However, she asked the Commission to update her on the effectiveness of the steps it has taken to address the backlog in the publication of EADs.

Decision on European Commission's decision to recover funds from an organisation in the context of an EU-funded project in the Horn of Africa relating to conservation and biodiversity (case 1842/2021/LM)

Úterý | 06 prosince 2022

The case concerned the European Commission’s decision to recover funds from an organisation that carried out an EU-funded project relating to environmental protection and biodiversity in the Horn of Africa. The Commission sought to recover the funds following the findings of an audit report. The complainant contested this decision.

In the course of the inquiry, the Commission waived its decision to recover the funds granted for one of the costs. The Commission further explained why it had considered the other costs concerned as ineligible. The Ombudsman considered that the Commission’s explanations were reasonable and closed the case with a finding of no maladministration.

Rozhodnutí o způsobu, jakým Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) řešil žádost o přístup veřejnosti k dokumentům souvisejícím s návrhem na omezení používání olova ve střelivu (případ 2124/2021/MIG)

Pondělí | 14 listopadu 2022

Tento případ se týkal žádosti o přístup veřejnosti k dokumentům Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) týkajícím se olova ve střelivu. Úřadu EFSA trvalo více než sedm měsíců, než žádost vyřídil, přičemž příslušnou lhůtu několikrát prodloužil, což stěžovateli znemožnilo využít dotčené dokumenty k přípravě příspěvku k veřejné konzultaci pořádané jinou agenturou EU.

Veřejná ochránkyně práv zahájila šetření a zjistila nesprávný úřední postup, pokud jde o způsob, jakým úřad EFSA vyřizoval stěžovatelovu žádost o přístup k dokumentům, a to konkrétně z důvodu nedodržení lhůt stanovených v právních předpisech EU o přístupu veřejnosti k dokumentům. Doporučila, aby úřad EFSA při navrhování „spravedlivého řešení" přestal prodlužovat stanovené lhůty nad 30 pracovních dnů. Rovněž doporučila, aby úřad EFSA poskytl žadatelům v rané fázi seznam dokumentů, které identifikuje v případě, že je žádost o přístup k dokumentům formulována obecně.

Úřad EFSA na doporučení veřejné ochránkyně práv reagoval kladně a zavázal se, že změní svá pravidla a postupy, aby zajistil rychlé vyřizování žádostí o přístup veřejnosti k dokumentům. Veřejná ochránkyně práv uzavřela šetření, přičemž uvítala kladnou reakci úřadu EFSA a kroky, které již podnikl a hodlá podniknout k provedení jejích doporučení.