Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vyhledat šetření

Případ
Rozmezí dat
Klíčová slova
Případně zkuste stará klíčová slova (používaná do roku 2016)

Strana 1 – 20 z {totalResult}}

Doporučení týkající se odmítnutí Evropské komise poskytnout veřejnosti přístup k dokumentům souvisejícím se souladem s kritérii udržitelnosti biopaliv podle směrnice o obnovitelných zdrojích energie (případ 1527/2020/DL)

Pondělí | 08 listopadu 2021

Stěžovatel, který pracuje v odvětví biopaliv, uvedl, že si přeje získat tyto informace za účelem sledování možných rozsáhlých podvodů v odvětví použitého kuchyňského oleje, které mohou mít negativní důsledky pro tropické pralesy, biologickou rozmanitost, klima a odvětví sběru a recyklace použitého oleje na domácím trhu v EU.

Stěžovatel požádal o přístup veřejnosti k seznamu všech zemí původu použitého kuchyňského oleje za roky 2016 až 2019 spolu s objemy vstupních surovin použitého kuchyňského oleje shromážděných v jednotlivých zemích za každý rok, jak je dobrovolné systémy certifikace udržitelnosti biopaliv vykazují podle směrnice o obnovitelných zdrojích energie Evropské komisi.

Komise uvedla, že nemá k dispozici žádný dokument odpovídající žádosti stěžovatele.

Veřejná ochránkyně práv zjistila, že Komise podrobné informace o zemích původu a objemech shromážděného použitého kuchyňského oleje k dispozici má. Tyto informace nebyly obsaženy v jediném dokumentu, ale nacházely se v několika dokumentech. Vzhledem k tomu, že stěžovatel měl zájem o požadované informace, i když nebyly shrnuty do jediného dokumentu, veřejná ochránkyně práv navrhla, aby Komise přezkoumala dokumenty, které má k dispozici a které obsahují tyto informace, za účelem jejich zpřístupnění.

Komise tento návrh řešení nepřijala.

Veřejná ochránkyně práv je odpovědí Komise znepokojena i zklamána. Komise místo toho, aby využila příležitosti k zajištění základního práva stěžovatele na přístup k dokumentům, zopakovala, že nemá k dispozici žádné dokumenty odpovídající žádosti, a odmítla požadované dokumenty přezkoumat. Veřejná ochránkyně práv se může pouze domnívat, že odpověď Komise prokazuje záměrné a nevysvětlitelné odmítnutí vyřídit tento případ. To je znepokojivé zejména s ohledem na obavy vyjadřované v posledních letech v souvislosti s dopadem dovozu použitého kuchyňského oleje do EU na životní prostředí.

Veřejná ochránkyně práv proto dospěla k závěru, že odmítnutí Komise přezkoumat dokumenty představuje nesprávný úřední postup. Vydala odpovídající doporučení.