Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vyhledat šetření

Případ
Rozmezí dat
Klíčová slova
Případně zkuste stará klíčová slova (používaná do roku 2016)

Strana 1 – 20 z {totalResult}}

Decision on the use of languages by the European Medicines Agency on its website (case 1096/2021/PL)

Středa | 22 června 2022

The complainant was concerned that most of the information on the European Medicines Agency’s (EMA) website is available in the English language only.

In the context of the inquiry, the Ombudsman reminded EMA of her recommendations on the use of official EU languages for the EU administration when communicating with the public.

EMA informed the Ombudsman that it is working on a language policy and a multilingual interface for its website.

The Ombudsman welcomed EMA’s plans to address the matter and closed the inquiry suggesting it follows up on its commitment in good time. The Ombudsman also suggested that, in the meantime, EMA seeks to make core information in all official EU languages more prominent on its website.

Decision on how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed the professional experience of a candidate in a selection procedure for EU staff in the field of international cooperation (case 270/2021/KT)

Pondělí | 20 června 2022

The case concerned how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed the complainant’s professional experience in a selection procedure for recruiting EU staff in the field of international cooperation.

The Ombudsman found nothing to suggest a manifest error in how the selection board assessed the complainant’s qualifications and, therefore, closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decision on how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed the professional experience of a candidate in a selection procedure for EU staff in the field of audit (case 768/2021/ABZ)

Úterý | 21 prosince 2021

The case concerned how EPSO assessed the complainant’s professional experience in a selection procedure for recruiting EU staff in the field of audit.

The Ombudsman found that the selection board had examined the replies provided in the complainant’s application and assessed it against the selection criteria. The Ombudsman did not identify a manifest error in how the selection board assessed the complainant’s application, and therefore closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Rozhodnutí týkající se reakce Evropské investiční banky na obavy ohledně toho, že před přijetím rozhodnutí o přijetí do zaměstnání má k dispozici určité osobní údaje o uchazečích (případ OI/5/2021/PB)

Středa | 01 prosince 2021

Případ se týkal praxe Evropské investiční banky (EIB), která před přijetím rozhodnutí o přijetí do zaměstnání od uchazečů o zaměstnání požaduje, aby jí poskytli určité osobní údaje, zejména o jejich rodinné situaci.

Veřejná ochránkyně práv uznala, že EIB zavedla tuto praxi proto, aby její postupy byly co nejúčinnější. Vyjádřila však znepokojení nad tím, že shromažďování osobních údajů je nepřiměřené a může mít negativní dopad na důvěru v postupy náboru EIB. Ne všichni uchazeči jsou tak bezpodmínečně ujištěni, že osobní údaje nebudou za žádných okolností hrát roli, pokud jde o jejich vyhlídky na získání pracovního místa.

EIB odpověděla, že změnila své postupy tak, aby reagovala na obavy vznesené veřejnou ochránkyní práv.

Veřejná ochránkyně práv konstruktivní odpověď EIB uvítala a šetření uzavřela.

Decision on how the European Parliament dealt with traineeship applications from a person requesting special arrangements due to dyslexia (case 179/2021/VB)

Pondělí | 08 listopadu 2021

The case was about how the European Parliament dealt with two traineeship applications from a person who requested special arrangements for his applications due to dyslexia.

After first having rejected the complainant’s application, Parliament decided to interview him and offered him a traineeship. As the complainant had a long absence from his traineeship for medical reasons, Parliament offered him the possibility to apply again. However, Parliament rejected the complainant’s new application.

The complainant took issue with how Parliament handled his traineeship applications and with how it informed him that he could reapply for a traineeship.

The Ombudsman finds that Parliament should have been clearer in its communication with the complainant regarding the possibility to apply for a second traineeship. However, she finds no maladministration in how Parliament dealt with the complainant’s traineeship applications. Similarly, the fact that Parliament deals with requests for special arrangements made by traineeship candidates on a case-by-case basis is a reasonable approach.

The Ombudsman makes a suggestion for improvement to Parliament regarding how it informs traineeship candidates of the possibility to request special assistance in the context of the application and selection procedure and of how they should make such a request.

Decision on how the European Commission changed the sickness and accident insurance policy for Conference Interpreting Agents (552/2021/MMO)

Pátek | 15 října 2021

The case concerned a new insurance policy that the European Commission concluded with a private insurance company to provide accident and sickness insurance for Conference Interpreting Agents (ACIs).

The complainant is a former ACI who considered that the conditions of the new insurance policy were very disadvantageous compared to the previous policy, and that it discriminated against certain ACIs.

During the inquiry, it became clear that the complainant would be less disadvantaged than he had feared. The Ombudsman found that the Commission’s explanations for the changes in the policy are convincing and reasonable. The inquiry also uncovered no evidence that would call into question the procedure leading to the new insurance contract, which included consultation with the international interpreters’ association.

The Ombudsman closed the inquiry with the conclusion that there was no maladministration by the Commission.