Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vyhledat šetření

Případ
Rozmezí dat
Klíčová slova
Případně zkuste stará klíčová slova (používaná do roku 2016)

Strana 1 – 20 z {totalResult}}

Decision on how the European Personnel Selection Office (EPSO) addressed concerns about language discrimination in a selection procedure for EU staff in the field of international cooperation (case 761/2021/PL)

Čtvrtek | 20 října 2022

The case concerned the language requirements set by the European Personnel Selection Office (EPSO) in a selection procedure for recruiting EU staff in the field of international cooperation. The complainant considered that these requirements discriminated against candidates whose first language is English, French, Portuguese or Spanish.

The Ombudsman found the explanations given by EPSO reasonable as to why it had chosen the language requirements, in particular, its explicit intention to prevent discrimination on the basis of language knowledge. She therefore found no maladministration in how the language requirements were set.

However, the Ombudsman understood how the complainant perceived that the language requirements placed at a disadvantage candidates with specific knowledge of a certain set of the required languages. To avoid such a perception in future selection procedures with similar specific language requirements, she therefore made a suggestion to EPSO on how it presents in the competition notice the language requirements and the rationale for choosing such requirements. 

Decision on the use of languages by the European Medicines Agency on its website (case 1096/2021/PL)

Středa | 22 června 2022

The complainant was concerned that most of the information on the European Medicines Agency’s (EMA) website is available in the English language only.

In the context of the inquiry, the Ombudsman reminded EMA of her recommendations on the use of official EU languages for the EU administration when communicating with the public.

EMA informed the Ombudsman that it is working on a language policy and a multilingual interface for its website.

The Ombudsman welcomed EMA’s plans to address the matter and closed the inquiry suggesting it follows up on its commitment in good time. The Ombudsman also suggested that, in the meantime, EMA seeks to make core information in all official EU languages more prominent on its website.

Decision on how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed the professional experience of a candidate in a selection procedure for EU staff in the field of international cooperation (case 270/2021/KT)

Pondělí | 20 června 2022

The case concerned how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed the complainant’s professional experience in a selection procedure for recruiting EU staff in the field of international cooperation.

The Ombudsman found nothing to suggest a manifest error in how the selection board assessed the complainant’s qualifications and, therefore, closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decision on how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed the professional experience of a candidate in a selection procedure for EU staff in the field of audit (case 768/2021/ABZ)

Úterý | 21 prosince 2021

The case concerned how EPSO assessed the complainant’s professional experience in a selection procedure for recruiting EU staff in the field of audit.

The Ombudsman found that the selection board had examined the replies provided in the complainant’s application and assessed it against the selection criteria. The Ombudsman did not identify a manifest error in how the selection board assessed the complainant’s application, and therefore closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Rozhodnutí týkající se reakce Evropské investiční banky na obavy ohledně toho, že před přijetím rozhodnutí o přijetí do zaměstnání má k dispozici určité osobní údaje o uchazečích (případ OI/5/2021/PB)

Pátek | 03 prosince 2021

Případ se týkal praxe Evropské investiční banky (EIB), která před přijetím rozhodnutí o přijetí do zaměstnání od uchazečů o zaměstnání požaduje, aby jí poskytli určité osobní údaje, zejména o jejich rodinné situaci.

Veřejná ochránkyně práv uznala, že EIB zavedla tuto praxi proto, aby její postupy byly co nejúčinnější. Vyjádřila však znepokojení nad tím, že shromažďování osobních údajů je nepřiměřené a může mít negativní dopad na důvěru v postupy náboru EIB. Ne všichni uchazeči jsou tak bezpodmínečně ujištěni, že osobní údaje nebudou za žádných okolností hrát roli, pokud jde o jejich vyhlídky na získání pracovního místa.

EIB odpověděla, že změnila své postupy tak, aby reagovala na obavy vznesené veřejnou ochránkyní práv.

Veřejná ochránkyně práv konstruktivní odpověď EIB uvítala a šetření uzavřela.