Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vyhledat šetření

Případ
Rozmezí dat
Klíčová slova
Případně zkuste stará klíčová slova (používaná do roku 2016)

Strana 1 – 20 z {totalResult}}

Rozhodnutí o šetření z vlastního podnětu týkajícím se způsobu, jakým Evropská komise monitoruje strukturální a investiční fondy EU s cílem zajistit, aby byly využívány k prosazování práva osob se zdravotním postižením na nezávislý způsob života a začlenění do společnosti (OI/2/2021/MHZ)

Úterý | 10 května 2022

Šetření se týkalo způsobu, jakým Evropská komise monitoruje, že členské státy využívají strukturální a investiční fondy EU (fondy ESI) k prosazování práva osob se zdravotním postižením a starších osob na nezávislý způsob života a začlenění do společnosti (deinstitucionalizace) a zda Komise v opačném případě uplatňuje sankce.

V průběhu šetření obdržela veřejná ochránkyně práv příspěvky od vnitrostátních veřejných ochránců práv a organizací občanské společnosti.

Veřejná ochránkyně práv konstatovala, že Komise by v souvislosti s využíváním fondů ESI mohla poskytnout jasnější pokyny ohledně potřeby podporovat deinstitucionalizaci. Měla rovněž za to, že Komise by mohla podniknout kroky ke zlepšení monitorování činností financovaných z fondů ESI a že by měla zaujmout aktivnější přístup k prosazování, zejména v případech, kdy zaznívají obavy, že činnosti financované z ESI fondů jsou v rozporu s povinností podporovat deinstitucionalizaci. Veřejná ochránkyně práv rovněž poukázala na to, že je třeba zvláštní obezřetnosti, pokud jde o finanční prostředky vynaložené v rámci Nástroje pro oživení a odolnost.

Veřejná ochránkyně práv šetření uzavřela a předložila deset návrhů zaměřených na zlepšení pokynů vydaných Komisí a na proces monitorování. Zdůraznila, že pokud jde o další programy financování vytvořené v reakci na pandemii covidu-19, jakož i o nedávné změny platných pravidel, musí Komise postupovat rychle.

Veřejná ochránkyně práv zváží, zda se k této otázce v budoucnu nevrátí za účelem zhodnocení pokroku.