Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vyhledat šetření

Případ
Rozmezí dat
Klíčová slova
Případně zkuste stará klíčová slova (používaná do roku 2016)

Strana 1 – 20 z {totalResult}}

Rozhodnutí o šetření z vlastního podnětu týkajícím se způsobu, jakým Evropská komise monitoruje strukturální a investiční fondy EU s cílem zajistit, aby byly využívány k prosazování práva osob se zdravotním postižením na nezávislý způsob života a začlenění do společnosti (OI/2/2021/MHZ)

Středa | 27 dubna 2022

Šetření se týkalo způsobu, jakým Evropská komise monitoruje, že členské státy využívají strukturální a investiční fondy EU (fondy ESI) k prosazování práva osob se zdravotním postižením a starších osob na nezávislý způsob života a začlenění do společnosti (deinstitucionalizace) a zda Komise v opačném případě uplatňuje sankce.

V průběhu šetření obdržela veřejná ochránkyně práv příspěvky od vnitrostátních veřejných ochránců práv a organizací občanské společnosti.

Veřejná ochránkyně práv konstatovala, že Komise by v souvislosti s využíváním fondů ESI mohla poskytnout jasnější pokyny ohledně potřeby podporovat deinstitucionalizaci. Měla rovněž za to, že Komise by mohla podniknout kroky ke zlepšení monitorování činností financovaných z fondů ESI a že by měla zaujmout aktivnější přístup k prosazování, zejména v případech, kdy zaznívají obavy, že činnosti financované z ESI fondů jsou v rozporu s povinností podporovat deinstitucionalizaci. Veřejná ochránkyně práv rovněž poukázala na to, že je třeba zvláštní obezřetnosti, pokud jde o finanční prostředky vynaložené v rámci Nástroje pro oživení a odolnost.

Veřejná ochránkyně práv šetření uzavřela a předložila deset návrhů zaměřených na zlepšení pokynů vydaných Komisí a na proces monitorování. Zdůraznila, že pokud jde o další programy financování vytvořené v reakci na pandemii covidu-19, jakož i o nedávné změny platných pravidel, musí Komise postupovat rychle.

Veřejná ochránkyně práv zváží, zda se k této otázce v budoucnu nevrátí za účelem zhodnocení pokroku.

Decision on how the European Commission changed the sickness and accident insurance policy for Conference Interpreting Agents (552/2021/MMO)

Pátek | 15 října 2021

The case concerned a new insurance policy that the European Commission concluded with a private insurance company to provide accident and sickness insurance for Conference Interpreting Agents (ACIs).

The complainant is a former ACI who considered that the conditions of the new insurance policy were very disadvantageous compared to the previous policy, and that it discriminated against certain ACIs.

During the inquiry, it became clear that the complainant would be less disadvantaged than he had feared. The Ombudsman found that the Commission’s explanations for the changes in the policy are convincing and reasonable. The inquiry also uncovered no evidence that would call into question the procedure leading to the new insurance contract, which included consultation with the international interpreters’ association.

The Ombudsman closed the inquiry with the conclusion that there was no maladministration by the Commission.