Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vyhledat šetření

Případ
Rozmezí dat
Klíčová slova
Případně zkuste stará klíčová slova (používaná do roku 2016)

Strana 1 – 20 z {totalResult}}

Decision on how the European Commission handled concerns about a call for tenders for a project to support agriculture and rural development reforms in Ukraine (case 1047/2021/TM)

Úterý | 22 listopadu 2022

The case concerned how the European Commission investigated the complainant’s concerns about an alleged conflict of interest. The EU Delegation to Ukraine organised a call for tenders to support policy and institutional reforms in agriculture in Ukraine. The complainant, the head of a consortium that submitted a tender, argued that the successful tenderer had a competitive advantage as its leading expert participated in meetings, where he might have obtained information on the project that was not available to the other bidders. The complainant contended that this was in breach of the principle of equal treatment.

The Ombudsman found that the Commission took the allegations seriously and thoroughly investigated the matter in line with the applicable rules and EU case-law. The Ombudsman therefore closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decision on how the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) carried out a selection procedure for the position of legal officer (case 1818/2021/FA)

Pátek | 20 května 2022

The case concerned how the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) carried out a selection procedure for the position of legal officer and assessed the complainant’s application.

The Ombudsman found nothing to suggest a procedural error or a manifest error in how the selection board assessed the complainant’s application and therefore closed the case with a finding of no maladministration.

Doporučení k případu OI/3/2021/KR týkajícímu se toho, jak Evropská obranná agentura vyřídila žádosti svého bývalého ředitele týkající se ujmutí se pozic ve vedení společnosti Airbus

Úterý | 01 února 2022

Případ se týkal rozhodnutí Evropské obranné agentury (EDA) schválit za určitých podmínek přijetí svého bývalého ředitele na zamýšlená dvě pracovní místa, a to jako vedoucího pro veřejné záležitosti společnosti Airbus Spain a jako strategického poradce společnosti Airbus Defence and Space.

Veřejná ochránkyně práv v obou případech shledala, že došlo k nesprávnému úřednímu postupu, a vydala dvě doporučení a jeden návrh, aby se v budoucnu podobné problémy neopakovaly.

Zaprvé, veřejná ochránkyně práv doporučila, aby agentura EDA v budoucnu svým vedoucím pracovníkům zakázala, aby po skončení funkčního období nastoupili do funkce, v níž dochází k jasnému střetu zájmů s oprávněnými zájmy agentury.

Zadruhé, veřejná ochránkyně práv doporučila, aby agentura EDA stanovila kritéria pro zákaz takových změn pracovního místa, aby tato situace byla vedoucím pracovníkům jasná. Tato kritéria by měla být sdělena uchazečům o vedoucí funkce v agentuře EDA.

Veřejná ochránkyně práv dále navrhla, že by agentura EDA měla zajistit, aby byl vypracován zvláštní formulář pro osoby žádající o povolení nastoupit na zamýšlená pracovní místa, a to tak, aby (bývalí) zaměstnanci poskytli příslušné informace, které agentuře EDA umožní provést smysluplné posouzení od samého počátku.

Agentura EDA se v podstatě dohodla na provedení doporučení týkajících se možného zákazu, aby zaměstnanci nastoupili na určité pozice, a poskytnutí pokynů zaměstnancům ohledně toho, jak bude takovéto opatření uplatňovat. Uvedla, že začala přijímat opatření k provedení doporučení. Agentura EDA zároveň vznesla několik otázek týkajících se zjištění veřejné ochránkyně práv, jimiž se veřejná ochránkyně práv v tomto rozhodnutí zabývala.

Veřejná ochránkyně práv agenturu vyzývá, aby ji informovala o veškerých budoucích krocích, které učiní v souvislosti s jejími doporučeními, zejména pokud jde o kritéria agentury EDA pro zákaz nástupu na zamýšlená pracovní místa, pokud by to vedlo k jasnému střetu zájmů.

Doporučení týkající se toho, jak Evropská obranná agentura vyřídila žádosti svého bývalého výkonného ředitele o přijetí do vyšších funkcí ve společnosti Airbus (OI/3/2021/KR)

Úterý | 13 července 2021

Veřejná ochránkyně práv provedla z vlastního podnětu šetření týkající se rozhodnutí Evropského obranného orgánu (EDA) povolit bývalému výkonnému řediteli, aby nastoupil do dvou vyšších funkcí v letecké a kosmické společnosti Airbus.

Šetření veřejné ochránkyně práv se rovněž zabývalo tím, jak agentura EDA řešila skutečnost, že bývalý výkonný ředitel nastoupil do svých nových funkcí dříve, než jej k tomu agentura EDA oprávnila, což je v rozporu se služebním řádem agentury.

Veřejná ochránkyně práv shledala, že podmínky, které agentura EDA uložila bývalému výkonnému řediteli ve svém schvalujícím rozhodnutí, nebyly z hlediska posouzení rizik dostatečné a nemohly být sledovány a vymáhány. Nedostatečný byl i způsob, jakým agentura EDA posoudila riziko střetu zájmů.

Agentura EDA měla místo toho uplatnit přísnější podmínky a zakázat bývalému výkonnému řediteli, aby nastoupil do funkce, která vedla k největšímu riziku střetu s jejími oprávněnými zájmy. Jednalo se tak o nesprávný úřední postup ze strany agentury EDA.

Na základě těchto zjištění vydala veřejná ochránkyně práv dvě doporučení:

i) agentura EDA by v budoucnu měla svým vedoucím pracovníkům zakázat, aby po skončení svého funkčního období nastoupili do funkce, v níž dochází k jasnému střetu zájmů s jejími oprávněnými zájmy;

ii) agentura EDA by měla stanovit kritéria pro zákaz takových přechodů, aby byla tato situace vedoucím pracovníkům jasná. Uchazečům o vedoucí funkce v agentuře EDA by měla být tato kritéria sdělena při podání žádosti o pracovní místo.