Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vyhledat šetření

Případ
Rozmezí dat
Klíčová slova
Případně zkuste stará klíčová slova (používaná do roku 2016)

Strana 1 – 20 z {totalResult}}

Recommendation on how the European Defence Agency handled the applications of its former Chief Executive to take on senior positions at Airbus (OI/3/2021/KR)

Úterý | 13 července 2021

The Ombudsman conducted an inquiry on her own initiative into the decision of the European Defence Authority (EDA) to allow its former Chief Executive to take up two senior positions with Airbus, an aerospace company.

The Ombudsman’s inquiry also looked into how the EDA dealt with the fact that the former Chief Executive took up his new positions before the EDA had authorised him to do so, which is a breach of the EDA’s Staff Regulations.

The Ombudsman found that the conditions imposed on the former Chief Executive by the EDA in its authorising decision were insufficient when measured against the risks, and could not be monitored and enforced. There were also shortcomings in how the EDA assessed the risk of conflicts of interest.

The EDA should have instead applied stronger conditions and forbidden the former Chief Executive from taking up the position which gave rise to the greatest risk of conflict with the EDA’s legitimate interest. Not doing so amounted to maladministration by the EDA.

Based on these findings, the Ombudsman issued two recommendations:

(i) In future, the EDA should forbid its senior staff from taking up positions after their term of office where a clear conflict of interest arises with the legitimate interests of the EDA;

(ii) The EDA should set out the criteria for forbidding such moves, in order to give clarity to senior staff. Applicants for senior EDA posts should be informed of the criteria when they apply.

Recommendation in case 1777/2020/KR on how the European Commission handled concerns about the composition of the High Level Forum on the EU Capital Markets Union and alleged conflicts of interest of some of its members

Úterý | 04 května 2021

The case concerned the High Level Forum on the proposed EU Capital Markets Union, a Commission expert group. The Forum gathered senior industry executives and top international experts and scholars to develop new ideas on related policies for the Commission.

The Forum had two types of members:

Type A - who were appointed in their personal capacity to act independently and in the public interest;

Type B - members who represented a common interest of different stakeholder organisations.

The complainant was concerned that a number of Type A members had links to financial institutions and could, as such, not be considered independent. After the Forum’s recommendations were made public, these members’ declarations of interests were no longer publicly available. In general, the complainant was concerned that the Forum’s composition was insufficiently broad and diverse.

The Ombudsman inquiry found two instances of maladministration:

1. Instead of following its own rules on conflicts of interest for Type A members, the Commission applied general measures to mitigate risks of conflicts of interest. These measures were insufficient.

2. Consequently, the split between the two types of Forum members deviated significantly from the balance that the Commission claimed it struck, and made public.

Based on her inquiry, the Ombudsman recommends that the Commission diligently apply its rules regarding conflicts of interest for individuals applying to be appointed as Type A members of expert groups. Other mitigating measures to address risks of conflicts of interest of Type A members may be taken in addition, but should not substitute the Commission’s rules to this end.

Rozhodnutí evropského veřejného ochránce práv ve společném šetření 853/2020/KR o rozhodnutí Evropské komise zadat společnosti BlackRock Investment Management zakázku na provedení studie o zapracování cílů v oblasti ochrany životního prostředí, sociální oblasti a oblasti řízení (ESG) do bankovních pravidel EU

Pondělí | 23 listopadu 2020

 Tato věc se týká rozhodnutí Evropské komise zadat společnosti BlackRock Investment Management zakázku na provedení studie o zapracování cílů v oblasti ochrany životního prostředí, sociální oblasti a oblasti řízení (ESG) do bankovních pravidel EU. Veřejná ochránkyně práv zahájila šetření poté, co obdržela stížnosti od poslanců Evropského parlamentu a koalice organizací občanské společnosti. V rámci tohoto šetření bylo posuzováno, jak Komise vyhodnotila nabídku společnosti ve vztahu k výzvě k podávání nabídek na provedení studie.

Veřejná ochránkyně práv zjistila, že nabídka společnosti vzbuzuje pochybnosti. Zaprvé, pokud má uchazeč přímý nebo nepřímý finanční zájem na určitém vývoji na trhu, protože na tomto trhu investuje nebo na něm spravuje investice, existuje zjevné riziko, že tyto zájmy mohou ovlivnit výsledek jeho práce v jeho vlastni prospěch. Výše uvedené platí i pro dotyčnou společnost. Zadruhé, vzhledem k tomu, jakou váhu Komise uplatnila v případě tohoto kritéria při svém hodnocení, nízká cena, kterou společnost nabídla, optimalizovala její šance na to, že si zakázku zajistí. Díky získání zakázky může společnost čerpat poznatky a uplatňovat svůj vliv na růstovou oblast investic, která má pro její klienty, a tedy i pro samotnou společnost, zásadní a rostoucí význam.

Veřejná ochránkyně práv souhlasí s tím, že zde existují oprávněné obavy ohledně rizika střetu zájmů, které by mohly negativně ovlivnit plnění zakázky, protože společnost je zjevně zainteresována na tvorbě budoucích právních předpisů EU, které budou mít dopad na ni samotnou i na její klienty. Došla k závěru, že Komise měla postupovat přísněji a zaujmout širší úhel pohledu, když v souladu s pravidly ověřovala, zda se společnost nenachází ve střetu zájmů, který by mohl negativně ovlivnit její schopnost zakázku provést. Ovšem pokud tak neučinila, nelze ještě její jednání kvalifikovat jako nesprávný úřední postup vzhledem k omezením, která pravidla EU o zadávání zakázek v takových případech kladou zaměstnancům Komise, kteří zakázku zadávají.

Veřejná ochránkyně práv navrhuje, aby Komise aktualizovala své pokyny týkající se postupů při zadávání veřejných zakázek v případě zakázek na služby související s politikami a aby zaměstnancům vyložila případy, ve kterých musí vyloučit uchazeče z důvodu střetu zájmů, který by mohl negativně ovlivnit plnění zakázky. Veřejná ochránkyně práv rovněž navrhuje, aby Komise zvážila, zda je nutné provést konkrétní aktualizaci platných pravidel, aby tato více odpovídala aktuálním ambicím politik EU. EU je na prahu období bezprecedentních výdajů a investic, které si nepochybně vyžádají významné vazby na soukromý sektor.

Toto rozhodnutí bude rovněž postoupeno zákonodárcům EU. Je na zákonodárcích, aby se dohodli na právním základu „zeleného přechodu“, včetně vhodného způsobu, jakým bude ovlivněn jeho vznik a zavádění.