Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vyhledat šetření

Případ
Rozmezí dat
Klíčová slova
Případně zkuste stará klíčová slova (používaná do roku 2016)

Strana 1 – 20 z {totalResult}}

Closing note on the Strategic Initiative on how the European Commission makes available information about meetings between commissioners and organisations or self-employed individuals (SI/8/2021/AMF)

Pátek | 11 března 2022

The Ombudsman launched an initiative looking into how the European Commission implements its commitment to make available information about meetings between commissioners and organisations or self-employed individuals.

The Ombudsman wrote to the Commission President, urging her to remind commissioners of their obligations to publish information on meetings with organisations or self-employed individuals within two weeks of the date of the meeting.

The Commission replied to the Ombudsman informing her of its efforts to remind commissioners of the above obligations, including a recent note to the heads of the personal offices of commissioners (cabinets) circulated in January 2022.

The Ombudsman welcomes the Commission’s efforts and, since the dedicated transparency websites of the commissioners have been updated, she closes the initiative.

Doporučení k případu OI/3/2021/KR týkajícímu se toho, jak Evropská obranná agentura vyřídila žádosti svého bývalého ředitele týkající se ujmutí se pozic ve vedení společnosti Airbus

Úterý | 01 února 2022

Případ se týkal rozhodnutí Evropské obranné agentury (EDA) schválit za určitých podmínek přijetí svého bývalého ředitele na zamýšlená dvě pracovní místa, a to jako vedoucího pro veřejné záležitosti společnosti Airbus Spain a jako strategického poradce společnosti Airbus Defence and Space.

Veřejná ochránkyně práv v obou případech shledala, že došlo k nesprávnému úřednímu postupu, a vydala dvě doporučení a jeden návrh, aby se v budoucnu podobné problémy neopakovaly.

Zaprvé, veřejná ochránkyně práv doporučila, aby agentura EDA v budoucnu svým vedoucím pracovníkům zakázala, aby po skončení funkčního období nastoupili do funkce, v níž dochází k jasnému střetu zájmů s oprávněnými zájmy agentury.

Zadruhé, veřejná ochránkyně práv doporučila, aby agentura EDA stanovila kritéria pro zákaz takových změn pracovního místa, aby tato situace byla vedoucím pracovníkům jasná. Tato kritéria by měla být sdělena uchazečům o vedoucí funkce v agentuře EDA.

Veřejná ochránkyně práv dále navrhla, že by agentura EDA měla zajistit, aby byl vypracován zvláštní formulář pro osoby žádající o povolení nastoupit na zamýšlená pracovní místa, a to tak, aby (bývalí) zaměstnanci poskytli příslušné informace, které agentuře EDA umožní provést smysluplné posouzení od samého počátku.

Agentura EDA se v podstatě dohodla na provedení doporučení týkajících se možného zákazu, aby zaměstnanci nastoupili na určité pozice, a poskytnutí pokynů zaměstnancům ohledně toho, jak bude takovéto opatření uplatňovat. Uvedla, že začala přijímat opatření k provedení doporučení. Agentura EDA zároveň vznesla několik otázek týkajících se zjištění veřejné ochránkyně práv, jimiž se veřejná ochránkyně práv v tomto rozhodnutí zabývala.

Veřejná ochránkyně práv agenturu vyzývá, aby ji informovala o veškerých budoucích krocích, které učiní v souvislosti s jejími doporučeními, zejména pokud jde o kritéria agentury EDA pro zákaz nástupu na zamýšlená pracovní místa, pokud by to vedlo k jasnému střetu zájmů.

Doporučení týkající se toho, jak Evropská obranná agentura vyřídila žádosti svého bývalého výkonného ředitele o přijetí do vyšších funkcí ve společnosti Airbus (OI/3/2021/KR)

Úterý | 01 února 2022

Veřejná ochránkyně práv provedla z vlastního podnětu šetření týkající se rozhodnutí Evropského obranného orgánu (EDA) povolit bývalému výkonnému řediteli, aby nastoupil do dvou vyšších funkcí v letecké a kosmické společnosti Airbus.

Šetření veřejné ochránkyně práv se rovněž zabývalo tím, jak agentura EDA řešila skutečnost, že bývalý výkonný ředitel nastoupil do svých nových funkcí dříve, než jej k tomu agentura EDA oprávnila, což je v rozporu se služebním řádem agentury.

Veřejná ochránkyně práv shledala, že podmínky, které agentura EDA uložila bývalému výkonnému řediteli ve svém schvalujícím rozhodnutí, nebyly z hlediska posouzení rizik dostatečné a nemohly být sledovány a vymáhány. Nedostatečný byl i způsob, jakým agentura EDA posoudila riziko střetu zájmů.

Agentura EDA měla místo toho uplatnit přísnější podmínky a zakázat bývalému výkonnému řediteli, aby nastoupil do funkce, která vedla k největšímu riziku střetu s jejími oprávněnými zájmy. Jednalo se tak o nesprávný úřední postup ze strany agentury EDA.

Na základě těchto zjištění vydala veřejná ochránkyně práv dvě doporučení:

i) agentura EDA by v budoucnu měla svým vedoucím pracovníkům zakázat, aby po skončení svého funkčního období nastoupili do funkce, v níž dochází k jasnému střetu zájmů s jejími oprávněnými zájmy;

ii) agentura EDA by měla stanovit kritéria pro zákaz takových přechodů, aby byla tato situace vedoucím pracovníkům jasná. Uchazečům o vedoucí funkce v agentuře EDA by měla být tato kritéria sdělena při podání žádosti o pracovní místo.