Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vyhledat šetření

Případ
Rozmezí dat
Klíčová slova
Případně zkuste stará klíčová slova (používaná do roku 2016)

Strana 1 – 20 z {totalResult}}

Decision on the European Commission’s refusal to grant access to preparatory documents relating to anti-dumping measures on imports of steel fasteners from China (case 1379/2020/MAS)

Pondělí | 06 září 2021

The case concerned the refusal of the European Commission to grant public access to preparatory documents relating to anti-dumping measures on imports of steel fasteners from China. The Commission did not identify for the complainant the documents falling within the scope of his request and refused access without individually and specifically examining them. Instead, it invoked a general presumption of confidentiality based on the protection of commercial interests and the purpose of investigations.

The Ombudsman had doubts that a general presumption of confidentiality was applicable in this case, notably given that the documents in question are now more than nine years old. She made a proposal for a solution, asking the Commission to provide the complainant with a list of the documents covered by his request and to examine specifically and individually each of the documents with a view to considering their disclosure.

While the Commission produced a list of the documents in question, it refused to examine specifically and individually the documents covered by the request.

It is settled case-law that the Commission is not obliged to apply a general presumption - it is an option. The Commission could have made use of that option and thereby followed the Ombudsman’s proposal for solution, to deliver greater transparency in this case. As the Commission’s reply to the Ombudsman’s proposal does not indicate any flexibility on this matter, the Ombudsman considers it appropriate to close her inquiry at this stage setting out her findings.

She maintains her doubts that a general presumption of confidentiality was applicable in this case. She hopes the Court will clarify this issue when given the opportunity.

Decision in case 1026/2020/MAS concerning the failure by the European Commission to finalise an updated 'sustainability impact assessment' before concluding the EU-Mercosur trade negotiations

Středa | 17 března 2021

The case concerned the European Commission’s failure to finalise a ‘sustainability impact assessment’ (SIA) before concluding the negotiations on a trade agreement between the EU and Mercosur, a South American trade bloc.

The complainants contended that, by not finalising the assessment, the Commission disregarded its own guidelines on SIAs and breached EU law. The Commission acknowledged that, in general, it would be preferable for SIAs to be finalised before the conclusion of trade negotiations, but argued that there is no legal requirement to do so.

The Ombudsman took the view that, while it was impossible to foresee the dynamics of the negotiations, the SIA in this case has taken much longer to finalise than anticipated. Specifically, the Commission should have ensured that the SIA was finalised before the conclusion of the EU-Mercosur trade negotiations.

The Ombudsman found that the Commission’s failure to ensure that the SIA was finalised in good time constituted maladministration. Considering that the negotiations have been concluded and that the Commission appears set to finalise the SIA process imminently, she takes the view that it would serve no purpose to make a recommendation. However, she urges the Commission to ensure that, in the future, SIAs are completed prior to the conclusion of trade negotiations.

 

Rozhodnutí ve věci 1991/2019/KR o opatření Evropské komise týkajícím se posouzení udržitelnosti plynárenských projektů zařazených na aktuální seznam projektů společného zájmu

Úterý | 17 listopadu 2020

Věc se týkala zařazení plynárenských projektů na seznam projektů společného zájmu EU pro rok 2019. Jedná se o přeshraniční projekty energetické infrastruktury, které by měly přispět k dosažení cílů politiky EU v oblasti energetiky a klimatu. Stěžovateli se nelíbilo, že v souladu s příslušnými požadavky nebyla dostatečně posouzena udržitelnost plynárenských projektů zařazených na uvedený seznam projektů společného zájmu.

Komise již konstatovala, že z důvodu nedostatku údajů a nevhodných metodik neproběhlo posouzení udržitelnosti navrhovaných plynárenských projektů optimálním způsobem. V průběhu šetření Komise informovala úřad evropského veřejného ochránce práv, že momentálně aktualizuje kritérium používané pro posuzování udržitelnosti projektů, u nichž se navrhuje zařazení na další seznam projektů společného zájmu, který Komise vypracuje v roce 2021.

Očekává se, že tato aktualizace bude při posuzování projektů mimo jiné zohledňovat bilanci CO2 a metanu a také dopady na účinnost. Předpokládá se, že tento ukazatel bude odrážet očekávaný dopad infrastruktury na celkovou intenzitu tvorby skleníkových plynů při výrobě energie v daném členském státě EU a emise související s provozem samotné infrastruktury.

Veřejná ochránkyně práv vítá skutečnost, že Komise zajistí, aby byla tato aktualizace zavedena ještě před přijetím rozhodnutí o dalším seznamu projektů společného zájmu. Další seznam projektů společného zájmu má být přijat v posledním čtvrtletí roku 2021.

Vzhledem k cílům EU v oblasti změny klimatu a udržitelnosti je politováníhodné, že na předchozí seznamy projektů společného zájmu byly zařazeny plynárenské projekty, aniž byla řádně posouzena jejich udržitelnost. Ve výsledku to znamená, že projekty nebylo možné seřadit podle stupně udržitelnosti. Komise však přijímá nezbytná opatření a případná další šetření veřejné ochránkyně práv by tedy byla v tomto okamžiku bezpředmětná.