Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vyhledat šetření

Případ
Rozmezí dat
Klíčová slova
Případně zkuste stará klíčová slova (používaná do roku 2016)

Strana 1 – 20 z {totalResult}}

Rozhodnutí ve věci 1485/2018/MH týkající se toho, jak se Evropská komise zabývala otázkou stěžovatele na vyplácení finančních prostředků EU Maďarsku

Pondělí | 25 března 2019

Stěžovatel písemně požádal Evropskou komisi, aby zaujala postoj k tomu, zda existuje právní základ pro pozastavení vyplácení finančních prostředků EU Maďarsku. Stěžovatel si stěžoval evropské veřejné ochránkyni práv, protože Komise se ve své odpovědi, kterou mu zaslala, touto konkrétní otázkou nezabývala.

Veřejná ochránkyně práv požádala Komisi, aby stěžovateli na otázku odpověděla. Ve své odpovědi pak Komise podrobně popsala podmínky, které musí být splněny, aby mohlo být členským státům pozastaveno vyplácení finančních prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů. Rovněž uvedla podrobnosti navrhovaných změn pravidel. Veřejná ochránkyně práv dospěla k závěru, že odpověď Komise byla dostatečně jasná a úplná.

Jelikož Komise stížnost vyřídila, veřejná ochránkyně práv případ uzavřela.