Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vyhledat šetření

Strana 1 – 20 z {totalResult}}

Rozhodnutí v případu OI/4/2021/MHZ týkajícím se toho, jak Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) dodržuje své povinnosti v oblasti základních práv a zajišťuje odpovědnost v souvislosti s jejím rozšířeným mandátem

Pondělí | 18 července 2022

V tomto šetření z vlastní iniciativy se posuzovalo, jak Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) dodržuje své povinnosti v oblasti základních práv a transparentnosti podle nařízení 2019/1896 (dále jen „nařízení o agentuře Frontex“), které rozšířilo mandát agentury.

Šetření se zabývalo otázkou, jak agentura Frontex zajišťuje transparentnost svých „operačních plánů“, které vymezují parametry jejích operací, a jak se rozhoduje o tom, že pozastaví, ukončí nebo nezahájí činnost z důvodu obav týkajících se základních práv. V rámci šetření bylo rovněž posouzeno sledování dodržování základních práv při nucených návratech a pokyny agentury Frontex pro proces kontroly osob bez dokladů, které nelegálně překračují nebo se pokoušejí překročit vnější hranice EU.

Na základě šetření předložila veřejná ochránkyně práv agentuře Frontex řadu návrhů s cílem zvýšit její míru odpovědnosti. Veřejná ochránkyně práv vybízí agenturu Frontex, aby byla proaktivně transparentní, pokud jde o operační plány a analýzu základních práv, na nichž její výkonný ředitel zakládá rozhodnutí o zahájení, pozastavení nebo ukončení operací. Navrhuje, aby agentura Frontex vydala zvláštní pokyny pro „kontrolní týmy“, které vedou pohovory s uprchlíky. Veřejná ochránkyně práv rovněž agenturu Frontex vybízí, aby zlepšila monitorování nucených návratů, kdy zaměstnanci agentury Frontex doprovázejí navracené osoby, a aby zajistila lepší podávání zpráv o operacích monitorování.