Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vyhledat šetření

Případ
Rozmezí dat
Klíčová slova
Případně zkuste stará klíčová slova (používaná do roku 2016)

Strana 1 – 20 z {totalResult}}

Decision on how the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) dealt with a request for public access to documents it had disclosed following previous access to document requests (case 4/2022/SF)

Pátek | 09 září 2022

The complainant, a journalist, sought public access to all documents that Frontex had disclosed, following requests for public access, in the period from 2016 to 2018, and since November 2020 until the day of his request in December 2021. He also sought access to the requests made.

Frontex considered the request voluminous and suggested to the complainant that he split the request into several individual applications to be dealt with consecutively. The complainant refused and turned to the Ombudsman.

In the course of the inquiry the complainant limited his request to the documents already disclosed, which Frontex transmitted to him, albeit with some delay. Therefore, and although the Ombudsman is not convinced that Frontex’s treatment of the request was in line with the standards that citizens are entitled to expect from EU authorities, she decided to close the case. However, she asked Frontex to report to her on how in the future, it will make available in its public register documents that have been disclosed following public access requests.

 

Decision on the refusal by the Council of the EU to grant public access to documents concerning informal arrangements with non-EU countries about returning migrants (readmission agreements) (case 815/2022/MIG)

Čtvrtek | 01 září 2022

The case concerned a request by two researchers for public access to documents related to the informal agreements on return and readmission of irregular migrants that the EU has concluded with six non-EU countries. The Council of the EU refused access, arguing that disclosure could undermine international relations.

The Ombudsman inquiry team inspected the documents at issue and obtained additional explanations from the Council, including confidential information. Based on this and considering the wide margin of discretion that EU institutions enjoy where they consider that the public interest as regards international relations is at risk, the Ombudsman found that the Council’s decision to refuse access was not manifestly wrong. Given that the public interest at stake cannot be superseded by another public interest that is deemed more important, the Ombudsman closed the case finding no maladministration. That said, every effort should be made to reassure the public that the fundamental rights of migrants are respected and adequate safeguards are in place in this process.

Decision on the European Commission's refusal to give public access to an informal arrangement with the Gambia about returning migrants (case 1271/2022/MIG)

Čtvrtek | 01 září 2022

The case concerned a request for public access to documents related to an informal agreement on return and readmission of irregular migrants that the EU concluded with the Gambia. The Commission refused access, arguing that disclosure could undermine international relations.

The Ombudsman inquiry team inspected the document at issue as well as, in the context of a parallel inquiry, five similar agreements with other non-EU countries and related documents. Based on these inspections and considering the wide margin of discretion that EU institutions enjoy where they consider that the public interest as regards international relations is at risk, the Ombudsman found that the Commission’s decision to refuse access was not manifestly wrong. Given that the public interest at stake cannot be superseded by another public interest that is deemed more important, the Ombudsman closed the case finding no maladministration. She noted, however, that every effort should be made to reassure the public that the fundamental rights of migrants are sufficiently protected and adequate safeguards are in place in this process.

Rozhodnutí týkající se způsobu, jakým Evropská komise vyřizovala žádost o přístup veřejnosti k e-mailům svých zástupců, kteří působí v Řecku, v souvislosti s migrační situací ve dvou hotspotech (věc 211/2022/TM)

Úterý | 28 června 2022

Stěžovatel požádal Evropskou komisi o přístup k e-mailům od jejich zástupců, kteří působí v Řecku, týkajícím se migrační situace ve dvou hotspotech. Na základě těchto e-mailů a dalších informací Komise vypracovává „denní zprávy“ a „zprávy o řízení migrace“. V odpovědi na žádost stěžovatele Komise poskytla rozsáhlý přístup k denním zprávám a zprávám o řízení migrace, ale neurčila e-maily svých zástupců na místě, na které by se žádost mohla vztahovat.

V průběhu šetření Komise objasnila, že příslušné e-maily nepovažuje za „dokumenty“ ve smyslu právních předpisů EU o přístupu veřejnosti k dokumentům. Komise se rovněž nedomnívala, že uvedené e-maily splňují kritéria pro zápis do jejího systému správy dokumentů. Komise rovněž potvrdila, že e-maily požadované stěžovatelem již neexistují, neboť v souladu s platnou politikou uchovávání údajů byly smazány.

Vzhledem k tomu, že e-maily požadované stěžovatelem byly „dokumenty“ ve smyslu právních předpisů EU o přístupu veřejnosti k dokumentům, Komise měla určit a posoudit, zda veřejnosti měl být poskytnut přístup k dokumentům, které v době podání žádosti o přístup ještě existovaly. Skutečnost, že Komise tak neučinila, představuje nesprávný úřední postup.

Vzhledem k tomu, že Komise informovala veřejnou ochránkyni práv o tom, že příslušné dokumenty již neexistují, doporučení vyzývající Komisi, aby je nyní identifikovala a posoudila, by již nemělo smysl a další šetření v této věci nejsou odůvodněná.

Veřejná ochránkyně práv vyzývá Komisi, aby v souladu s právními předpisy EU o přístupu k dokumentům a s ohledem na její zjištění v této věci určila a posoudila všechny dokumenty, na něž by se mohla vztahovat jakákoli žádost předložená v budoucnosti.

 

Decision on the European Commission’s failure to take a final decision in a timely manner on a request for public access to documents concerning a project funded under the Internal Security Fund (case 1896/2021/MIG)

Úterý | 17 května 2022

The case concerned the European Commission’s failure to reply in time to a request for public access to documents concerning an EU funded project on the legal framework and capability in terms of search and rescue of the Libyan Coast Guard.

The Ombudsman found that there were shortcomings in how the Commission dealt with the public access request with the result that it took too long. However, since the Ombudsman is now examining, from a systemic perspective, the time taken by the Commission to deal with requests for public access to documents, she considered that no further inquiries were justified in this case. She thus closed the inquiry.