Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vyhledat šetření

Případ
Rozmezí dat
Klíčová slova
Případně zkuste stará klíčová slova (používaná do roku 2016)

Strana 1 – 20 z {totalResult}}

Recommendation on practices the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) has in place for dealing with requests for access to documents (case OI/04/2022)

Čtvrtek | 01 června 2023

The case concerns practices that the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) applies when handling requests for public access to documents that it considers imprecise or that concern a large amount of documents or very long documents.

The practices involve suspending the statutory time-limits or not applying them at all.

The Ombudsman took the view that such practices are not in line with the EU legislation on public access to documents. That legislation requires requests to be handled promptly. Documents and information sought by requesters can lose relevance if delays occur. This is particularly so for civil society actors seeking to engage in work relating to the protection of fundamental rights. Moreover, if Frontex’s processing of the requests for public access takes too much time, there is a risk that this is perceived as deliberate, so as to avoid timely public scrutiny.

The Ombudsman therefore found maladministration and asked Frontex in this recommendation to cease applying the practices in question.

Decision on how the European Commission ensures that the eligibility criteria for participating in EU election observation missions are non-discriminatory and transparent (case 1420/2023/ABZ)

Úterý | 04 dubna 2023

The case concerned the eligibility criteria applied in the EU Election Observation Missions Roster (EOM Roster), an electronic system of candidates for observers and core team members participating in EU election observation missions. Observer positions are open to EU citizens and the nationals of Canada, Switzerland and Norway, based on arrangements with these countries. Core team positions are open to EU citizens only.

The complaint concerned changes in the EOM Roster introduced in January 2022, which affected candidates holding dual nationality. Following this change, candidates could change their declared nationality only once per year. Due to this timeframe, the complainant could not change his previously declared Swiss nationality to Polish, which he also held. This meant he could not apply for a core team position. He considered the new rules discriminatory and non-transparent.

In response to the Ombudsman’s inquiry, the Commission admitted having not fully considered the impact of the new rules on the specific situation of candidates holding dual EU and non-EU nationality who wish to apply for core team positions. It committed to adjusting the rules and improving transparency around the rules. Following this, the complainant was able to apply for a core team position based on his Polish nationality.

The Ombudsman therefore closed the inquiry by considering that the Commission has settled the complaint.

Recommendation on the European Data Protection Board’s refusal to give public access to the preparatory documents for its guidelines on international data transfers, its statement on such transfers and a related reply to a Member of the European Parliament (Case 201/2022/JK)

Středa | 29 března 2023

The case concerned a refusal by the European Data Protection Board (EDPB) to give public access to preparatory documents regarding its guidelines on international transfers provided for under the General Data Protection Regulation (GDPR), as well as preparatory documents regarding its statement on such transfers and a related reply to a Member of the European Parliament. The complainant considered that the EDPB had applied the exception concerning protection of the decision making process too widely and had failed to take account of the public interest in disclosure.

Following an inspection of the documents by her inquiry team, the Ombudsman was not convinced by the reasons put forward by the EDPB to refuse access. She thus proposed that the EDPB reassess the request and reconsider its decision to deny access to those documents falling within the scope of the complaint.

The EDPB did not follow this solution proposal and sought to rely on a further exception concerning the protection of international relations. The Ombudsman took the view that how the EDPB handled the access request constitutes maladministration. She thus made a recommendation based on the solution proposal, namely that the EDPB reassess the request and reconsider its decision to deny access.

Doporučení týkající se odmítnutí Evropského sboru pro ochranu osobních údajů poskytnout veřejnosti přístup k přípravným dokumentům k jeho prohlášení o mezinárodních dohodách (spojené případy 509/2022/JK a 1698/2022/FA)

Středa | 29 března 2023

Tento případ se týkal odmítnutí Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB) poskytnout veřejnosti přístup k přípravným dokumentům k jeho prohlášení o mezinárodních dohodách, včetně předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. Stěžovatel nesouhlasil s názorem EDPB, že zpřístupnění dokumentů by ohrozilo rozhodovací proces sboru, a zastával názor, že bez ohledu na danou argumentaci existuje převažující veřejný zájem na zpřístupnění dokumentů.

Veřejná ochránkyně práv na základě přezkoumání dokumentů, které provedl její tým, nepovažovala důvody k odmítnutí přístupu uváděné EDPB za přesvědčivé. Navrhla proto, aby EDPB znovu přezkoumal příslušnou žádost a přehodnotil své rozhodnutí odmítnout přístup k dokumentům, jichž se stížnost týká.

EDPB tento návrh řešení nepřijal a dovolával se další výjimky z poskytování přístupu veřejnosti k dokumentům, která spočívá v ochraně mezinárodních vztahů. Jelikož veřejná ochránkyně práv má za to, že způsob vyřizování žádosti stěžovatele o přístup k dokumentům ze strany EDPB představuje nesprávný úřední postup, vydává příslušné doporučení.