Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vyhledat šetření

Případ
Rozmezí dat
Klíčová slova
Případně zkuste stará klíčová slova (používaná do roku 2016)

Strana 1 – 20 z {totalResult}}

Decision in case 193/2021/AMF on the European Anti-Fraud Office´s refusal to provide public access to a call for tenders for an EU funded project that was the object of an investigation

Čtvrtek | 17 června 2021

The case concerned a request for access to a public call for tenders for an EU funded project that was investigated by the European Anti-Fraud Office. OLAF had argued that providing the complainant with the call (which is already in the public domain) would damage its decision-making process and the purpose of its investigations because it would allow the complainant to identify the project in question and therefore the subject matter of the investigation. The Ombudsman´s inquiries team asked OLAF to clarify how its decision making process and the purpose of its investigations could be damaged when the call was public and the investigation was closed in 2019.

Taking into account the arguments put forward by OLAF in its reply to the Ombudsman´s inquiries team, the Ombudsman agreed that the disclosure of the call would undermine OLAF´s decision-making process and the purpose of its investigations. Therefore, the inquiry was closed with a finding of no maladministration.

Decision in case OI/2/2020/NH on the European Anti-Fraud Office’s refusal to grant public access to documents related to its investigation of possible links between Japan Tobacco International (JTI) and a family member of the Syrian President

Středa | 29 července 2020

The case concerned how the European Anti-Fraud Office (OLAF) handled a request by a journalist for public access to documents about an OLAF investigation into a tobacco product manufacturer and its possible links to a family member of the Syrian President.

OLAF invoked the general presumption that public access to the requested documents would be particularly detrimental to its ability to fulfil its mission to fight fraud in the public interest. OLAF therefore concluded, without assessing each document individually, that access to the documents could not be granted.

The Ombudsman found that OLAF had correctly applied the EU rules on public access to documents. After reviewing the final OLAF report in this case, the Ombudsman found that only one short section was relevant to the complainant’s request.  

The Ombudsman closed the inquiry with a finding that there had not been maladministration by OLAF. She nevertheless suggested to OLAF that it assess the relevant section of the report and consider granting public access to it.

Decision in case 1235/2019/JF on the European Commission’s handling of concerns about an EU co-funded project in Malawi

Čtvrtek | 26 března 2020

The case was about a project developed by a local organisation and co-financed by the EU in Africa.

The complainant raised concerns with the Commission about the local organisation. The Commission then contracted an auditor, who made a number of recommendations to improve the organisation’s governance. The complainant then turned to the Ombudsman alleging that the Commission had failed to ensure that the organisation implemented the auditor’s recommendations.

The Ombudsman found that the Commission had in fact followed up on how the organisation implemented the recommendations and that there was no maladministration. She invited the Commission to update the complainant on the implementation of the recommendations.

Rozhodnutí v případu 193/2020/EWM o odepření veřejného přístupu k právnímu stanovisku týkajícímu se údajného střetu zájmů v Česku ze strany Evropské komise

Středa | 25 března 2020

Případ se týkal odepření veřejného přístupu ke stanovisku právní služby týkajícímu se údajného střetu zájmů českého premiéra.

Stěžovatel se domníval, že existuje převažující veřejný zájem na zveřejnění. Zastával názor, že občané by měli znát obsah právního stanoviska, aby si mohli utvořit vlastní nezávislý názor na kroky dotčených stran a na důvěryhodnost předložených argumentů.

Veřejná ochránkyně práv dospěla k závěru, že v této fázi veřejný zájem na zveřejnění daného právního stanoviska nepřevažuje nad veřejným zájmem na ochraně schopnosti Komise provádět audity, které mají zajistit ochranu finančních prostředků EU a dodržování zásad právního státu. Veřejná ochránkyně práv tedy šetření uzavřela s tím, že neshledala žádný nesprávný úřední postup.

Rozhodnutí v případu 724/2019/MIG týkajícím se odepření plného veřejného přístupu k dokumentům vztahujícím se k auditům možných střetů zájmů v Česku ze strany Evropské komise

Středa | 25 března 2020

Případ se týkal žádosti o veřejný přístup k dopisu Evropské komise českým orgánům, který se týkal auditů v souvislosti s možným střetem zájmů v Česku. Komise odmítla dopis zveřejnit s odůvodněním, že zpřístupnění dopisu by ohrozilo úspěšné dokončení auditů.

Veřejná ochránkyně práv se domnívala, že Komise by měla umožnit částečný přístup k tomuto dopisu, a tím ujistit veřejnost a potvrdit, že přijímá vhodná opatření týkající se ochrany finančních prostředků EU.

Komise toto řešení přijala a poskytla stěžovali přístup k odstavcům dopisu, o kterých se veřejná ochránkyně práv domnívala, že by měly být zveřejněny. Veřejná ochránkyně práv se domnívá, že Komise tím stížnost vyřešila. Své šetření proto uzavřela.

Decision in case 175/2019/PL on how the European Investment Bank handled a complaint about a project it financed in Spain

Pondělí | 23 března 2020

The case concerned the time it was taking the European Investment Bank (EIB) to investigate a complaint about irregularities in a project called “Castilla y León Climate Change”, which the Bank financed.

In the course of the inquiry, the EIB informed the Ombudsman that it had concluded the investigation.

The Ombudsman finds that the time it took the EIB to investigate the matter was reasonable considering the complexity of the issue. Thus, the Ombudsman closes the inquiry finding that there was no maladministration.